› › Strona główna

Aktualności

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY OCENY POZIOMU USŁUG
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KATOWICACH

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że w dniu 24 grudnia 2014 r. Centrala w Katowicach oraz Oddziały Zamiejscowe będą czynne do godz. 13.00, a Biuro Obsługi Interesantów będzie nieczynne. W dniu 31 grudnia 2014 r. Pracownie naukowe w Katowicach i Oddziałach Zamiejscowych będą nieczynne. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 1, 19 grudnia 2014 r.

W dziale Zbiory online zamieszczono odnośnik do zespołu nr 12/554 - Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku. Materiały zostały zaprezentowane na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.
Dodał: PL, 17 grudnia 2014 r.

logo

W zakładce poświęconej budowie nowego budynku archiwum w Bielsku-Białej zamieszczono zdjęcia przedstawiające postępy prac budowlanych.
Dodał: PL, 15 grudnia 2014 r.

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że ukazał się nowy - 11 numer naszego periodyku: Szkice Archiwalno-Historyczne. Zapraszamy do lektury.
Dodał: PL, 6 grudnia 2014 r.

Dyrektor Archiwum Państwowego jako Zamawiający na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę z montażem zestawów do wykonywania kopii cyfrowych i aparatu fotograficznego do pracowni oddziałów w Cieszynie, Gliwicach, Pszczynie i Raciborzu Archiwum Państwowego w Katowicach. Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum.
Dodał: PL, 24 listopada 2014 r.

W dziale Zbiory online zamieszczono zespół nr 12/17 - Sejm Śląski w Katowicach. Zapraszamy do korzystania.
Dodał: PL, 3 listopada 2014 r.

W czasie II wojny światowej do niewoli niemieckiej i radzieckiej dostało się ponad 650 tys. polskich żołnierzy, których połączył los jeńców w specjalnie zorganizowanych obozach. Jednak warunki w jakich przebywali różniły się w zależności od tego, pod jaka okupacją się znaleźli. Niemieckie władze wojskowe zorganizował spójny system obozów jenieckich, w których przynajmniej częściowo starano się respektować prawo międzynarodowe, natomiast zarząd nad radzieckimi obozami jenieckimi sprawowała policja polityczna, która nie przestrzegała żadnych konwencji i ustaleń międzynarodowych traktując jeńców, jako źródło darmowej siły roboczej, zaś w przypadku grupy oficerów, policjantów, właścicieli ziemskich podjęto decyzję o ich rozstrzelaniu.
Celem wystawy było ukazanie losów polskich jeńców wojennych na podstawie sześciu życiorysów – portretów żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej: Józefa Czapskiego, Józefa Kobylańskiego, Stanisława Krzyżaniaka, Zofii Książek-Bregułowej, Henryka Łagodzkiego i Zbigniewa Wajszczuka. Reprezentują oni najbardziej charakterystyczne grupy więźniów, są wśród nich oficerowie i szeregowcy, kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. Są to osoby na ogół nieznane lub bardzo mało znane, ale ich biografie wyłaniające się z grupy kilkuset tysięcy losów polskich jeńców są świadectwem nieprzeciętnej postawy moralnej, odwagi, dokonań w kulturze i nauce. Poprzez ich życiorysy grupa ta przestaje być anonimowa, zaś słuchając ich wspomnień mamy okazję przenieść się w czasie i zobaczyć ówczesną rzeczywistość ich oczami.
Wystawę można oglądać od 27 października 2014 do 31 grudnia 2014 roku, w siedzibie Archiwum, w holu budynku nr 1, w godzinach pracy Archiwum. Została przygotowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
Dodał: PL, 2 listopada 2014 r.

Mapy z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach wreszcie dostępne online! Archiwum Państwowe w Katowicach od dłuższego czasu stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom korzystających z archiwaliów i stopniowo, ale sukcesywnie, digitalizuje te cieszące się największym wzięciem, które następnie są udostępniane na szukajwarchiwach.pl. Problemem okazał się zbiór kartograficzny, który - chociaż jeden z największych i najcenniejszych w Polsce - jest trudny do prezentowania w formie elektronicznej. Jednakże dzięki staraniom katowickich archiwistów oraz zawarciu porozumienia pomiędzy Archiwum Państwowym w Katowicach a Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach oraz aktywnym uczestnictwie w projekcie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, zasób kartograficzny katowickiego archiwum zasilił Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej. Więcej...
Dodał: PL, 25 września 2014 r. i 22 października 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że została wydana nowa publikacja dr. Mirosława Węckiego: Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej. Książka ta jest poświęcona osobie Fritza Brachta - najważniejszego dygnitarza nazistowskiego działającego na Górnym Śląsku w okresie II wojny światowej. Bracht należał do elitarnej grupy funkcjonariuszy, którym Adolf Hitler powierzył administrację terenów okupowanej Polski. Dotychczas historycy stosunkowo niewiele pisali na jego temat. Niniejsze opracowanie jest zatem pierwszą próbą kompletniejszego przedstawienia biografii człowieka, który odpowiadał za całokształt polityki III Rzeszy wobec Górnego Śląska. To właśnie jemu należy przypisać współudział w wielu nazistowskich zbrodniach oraz realizację polityki narodowościowej na tym obszarze.
Dodał: PL, 22 października 2014 r.

Pozyskane archiwalia organizacji kombatanckich. Od 2007 r. Archiwum Państwowe w Katowicach prowadzi działania mające na celu pozyskanie dokumentacji wytworzonej lub zgromadzonej przez działające na terenie województwa śląskiego stowarzyszenia kombatanckie. Zostały one zintensyfikowane od 2012 r. zgodnie z zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W ostatnich 2-latach udało się pozyskać dalsze znaczące materiały źródłowe do dziejów tego środowiska. Przy tej okazji do katowickiego zasobu trafiły prawdziwe skarby, w tym nieznane historykom powstań śląskich akta "Komendy Placu" w katowickiej dzielnicy Józefowiec z okresu III powstania 1921 r., co spotkało się z naszym, archiwistów wręcz wzruszeniem, jako że nasza katowicka siedziba mieści się w tej dzielnicy Katowic. Więcej... (Autorem zdjęć nr 3 i 5 jest: mgr Kazimierz Czapiński, artysta-fotografik, Warszawa)
Dodał: PL, 20 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza do zwiedzenia wystawy Reklama dźwignią handlu - papiery firmowe śląskich zakładów 1847-1937, którą można oglądać w siedzibie Archiwum przy ul. Józefowskiej 104, w godzinach pracy Pracowni naukowej. Wstęp wolny.
Dodał: PL, 16, 20 września 2014 r.

Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że została wydana nowa publikacja pod redakcją Janusza Mokrosza i Mirosława Węckiego: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Książka jest próbą ukazania skomplikowanych dziejów Górnego Śląska z perspektywy biografii najważniejszych polityków oraz przywódców duchowych działających w tym regionie w XX wieku. W tej zbiorowej pracy Czytelnik znajdzie czternaście artykułów poświęconych zarówno polskim, jak i niemieckim politykom, urzędnikom i duchownym funkcjonującym w ramach różnych systemów państwowych i politycznych, które obejmowały Górny Śląsk w ubiegłym stuleciu.
Dodał: PL, 14 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji został wyłączony Dział I i II z zespołu: Archiwum Książąt Pszczyńskich z Oddziału w Pszczynie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 22 sierpnia 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że od dnia 2 września 2013 r. do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji zostanie wyłączonych 17 zespołów (wykaz zespołów). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 29 sierpnia 2013 r.

Wydawnictwa

Mirosław Węcki: Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej. Katowice 2014, ss. 534.

Redakcja: Janusz Mokrosz, Mirosław Węcki: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Katowice-Rybnik 2014, ss. 281.

Szkice archiwalno-historyczne nr 11, 2014

J. Popanda, M. Węcki: W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Katowice 2013, ss. 83.

Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012. Pod red. B. Kalinowskiej-Wójcik. Katowice 2012

I. Frołow, B. Małusecki, P. Matuszek, J. Wolanin: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2012.

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]. Do druku przygotowała S. Krupa, Katowice 2012.

BIP_logo TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo
Powrót do góry strony