› › Strona główna

Aktualności

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY OCENY POZIOMU USŁUG
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KATOWICACH

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że z dniem 20 października 2014 r., ze względu na remont pomieszczeń magazynowych, nastąpią znaczne utrudnienia w udostępnianiu akt w pracowni naukowej.
1. Zamówienia na akta realizowane będą tylko 1 raz dziennie (5 j.a.) - zamówienia należy składać minimum z 1-dniowym wyprzedzeniem.
2. Całkowicie niedostępne będą akta zespołów wymienionych w wykazie.
3. Akta zmikrofilmowane i zdigitalizowane będą udostępniane w dotychczasowym trybie.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Dodał: PL, 13, 15 października 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza na wernisaż wystawy Koszutka Różne wizje nowoczesności, który odbędzie się 18 października 2014 r. o godzinie 16.00 w gmachu Miejskiego Domu Kultury Koszutka przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach. Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach, Muzeum Historii Katowic i Miejski Dom Kultury Koszutka.
Dodał: PL, 13 października 2014 r.

W zakładce poświęconej budowie nowego budynku archiwum w Bielsku-Białej zamieszczono zdjęcia przedstawiające aktualne postępy prac budowlanych.
Dodał: PL, 08 października 2014 r.

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach wraz z Biblioteką Śląską realizują od czerwca br. projekt Cyfrowe korzenie, mający na celu podniesienie kompetencji medialnych seniorów z województwa śląskiego. W ramach przedsięwzięcia w 14 wybranych bibliotekach prowadzony jest cykl warsztatów m.in. z zakresu fotografii, archiwistyki, genealogii oraz obsługi komputera i skanera. Jednym z elementów projektu są wideokonferencje, podczas których goście przedstawiają sposoby poszukiwania informacji o przodkach. We wszystkich bibliotekach uczestnicy poprzez łącze internetowe biorą udział w spotkaniu, mając możliwość zadawania pytań prowadzącym. 2 lipca br. dr hab. Piotr Greiner, dyrektor Archiwum był gościem wideokonferencji, podczas której wskazywał sposoby wyszukiwania informacji w archiwach państwowych oraz prezentował możliwości, jakie dają w tym względzie zasoby cyfrowe. Pracownicy Archiwum prowadzili także spotkania, podczas których m.in. przedstawiali zasady prowadzenia kwerend w archiwach i rolę archiwów domowych w badaniach genealogicznych oraz wspólnie z uczestnikami przeszukiwali wybrane zasoby cyfrowe. Po zakończeniu projektu wszystkie materiały dotyczące spotkań zostaną zamieszczone na stronie Biblioteki Śląskiej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dodał: PL, 26 września 2014 r.

Mapy z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach wreszcie dostępne online! Archiwum Państwowe w Katowicach od dłuższego czasu stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom korzystających z archiwaliów i stopniowo, ale sukcesywnie, digitalizuje te cieszące się największym wzięciem, które następnie są udostępniane na szukajwarchiwach.pl. Problemem okazał się zbiór kartograficzny, który - chociaż jeden z największych i najcenniejszych w Polsce - jest trudny do prezentowania w formie elektronicznej. Jednakże dzięki staraniom katowickich archiwistów oraz zawarciu porozumienia pomiędzy Archiwum Państwowym w Katowicach a Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach, zasób kartograficzny katowickiego archiwum zasili Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej. Więcej...
Dodał: PL, 25 września 2014 r.

Pozyskane archiwalia organizacji kombatanckich. Od 2007 r. Archiwum Państwowe w Katowicach prowadzi działania mające na celu pozyskanie dokumentacji wytworzonej lub zgromadzonej przez działające na terenie województwa śląskiego stowarzyszenia kombatanckie. Zostały one zintensyfikowane od 2012 r. zgodnie z zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W ostatnich 2-latach udało się pozyskać dalsze znaczące materiały źródłowe do dziejów tego środowiska. Przy tej okazji do katowickiego zasobu trafiły prawdziwe skarby, w tym nieznane historykom powstań śląskich akta "Komendy Placu" w katowickiej dzielnicy Józefowiec z okresu III powstania 1921 r., co spotkało się z naszym, archiwistów wręcz wzruszeniem, jako że nasza katowicka siedziba mieści się w tej dzielnicy Katowic. Więcej... (Autorem zdjęć nr 3 i 5 jest: mgr Kazimierz Czapiński, artysta-fotografik, Warszawa)
Dodał: PL, 20 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza do zwiedzenia wystawy Reklama dźwignią handlu - papiery firmowe śląskich zakładów 1847-1937, którą można oglądać w siedzibie Archiwum przy ul. Józefowskiej 104, w godzinach pracy Pracowni naukowej. Wstęp wolny.
Dodał: PL, 16, 20 września 2014 r.

Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że została wydana nowa publikacja pod redakcją Janusza Mokrosza i Mirosława Węckiego: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Książka jest próbą ukazania skomplikowanych dziejów Górnego Śląska z perspektywy biografii najważniejszych polityków oraz przywódców duchowych działających w tym regionie w XX wieku. W tej zbiorowej pracy Czytelnik znajdzie czternaście artykułów poświęconych zarówno polskim, jak i niemieckim politykom, urzędnikom i duchownym funkcjonującym w ramach różnych systemów państwowych i politycznych, które obejmowały Górny Śląsk w ubiegłym stuleciu.
Dodał: PL, 14 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji został wyłączony Dział I i II z zespołu: Archiwum Książąt Pszczyńskich z Oddziału w Pszczynie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 22 sierpnia 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że od dnia 2 września 2013 r. do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji zostanie wyłączonych 17 zespołów (wykaz zespołów). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 29 sierpnia 2013 r.

Wydawnictwa

Redakcja: Janusz Mokrosz, Mirosław Węcki: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Katowice-Rybnik 2014, ss. 281.

Szkice archiwalno-historyczne nr 10, 2013

J. Popanda, M. Węcki: W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Katowice 2013, ss. 83.

Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012. Pod red. B. Kalinowskiej-Wójcik. Katowice 2012

I. Frołow, B. Małusecki, P. Matuszek, J. Wolanin: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2012.

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]. Do druku przygotowała S. Krupa, Katowice 2012.

BIP_logo TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo
Powrót do góry strony