› › Strona główna

Aktualności

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY OCENY POZIOMU USŁUG
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KATOWICACH

Pozyskane archiwalia organizacji kombatanckich. Od 2007 r. Archiwum Państwowe w Katowicach prowadzi działania mające na celu pozyskanie dokumentacji wytworzonej lub zgromadzonej przez działające na terenie województwa śląskiego stowarzyszenia kombatanckie. Zostały one zintensyfikowane od 2012 r. zgodnie z zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W ostatnich 2-latach udało się pozyskać dalsze znaczące materiały źródłowe do dziejów tego środowiska. Przy tej okazji do katowickiego zasobu trafiły prawdziwe skarby, w tym nieznane historykom powstań śląskich akta "Komendy Placu" w katowickiej dzielnicy Józefowiec z okresu III powstania 1921 r., co spotkało się z naszym, archiwistów wręcz wzruszeniem, jako że nasza katowicka siedziba mieści się w tej dzielnicy Katowic. Więcej... (Autorem zdjęć nr 3 i 5 jest: mgr Kazimierz Czapiński, artysta-fotografik, Warszawa)
Dodał: PL, 20 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza na spotkanie promocyjne książki Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku, które odbędzie się w dniu 24 września 2014 r. o godz. 17.00 w Bibliotece w Rybniku przy ul. Szafranka 7.
Dodał: PL, 20 września 2014 r.

Promocja książki

Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach poszukuje kandydatów na stanowisko: archiwista w Oddziale Nadzoru archiwalnego. Dokumenty należy składać do 24 września 2014 r. Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Prezesa Rady Ministrów oraz Archiwum Państwowego w Katowicach.
Dodał: PL, 20 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że w dniu 25 września 2014 r. Oddział w Gliwicach będzie nieczynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 20 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza do zwiedzenia wystawy Reklama dźwignią handlu - papiery firmowe śląskich zakładów 1847-1937, którą można oglądać w siedzibie Archiwum przy ul. Józefowskiej 104, w godzinach pracy Pracowni naukowej. Wstęp wolny.
Dodał: PL, 16, 20 września 2014 r.

Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że została wydana nowa publikacja pod redakcją Janusza Mokrosza i Mirosława Węckiego: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Książka jest próbą ukazania skomplikowanych dziejów Górnego Śląska z perspektywy biografii najważniejszych polityków oraz przywódców duchowych działających w tym regionie w XX wieku. W tej zbiorowej pracy Czytelnik znajdzie czternaście artykułów poświęconych zarówno polskim, jak i niemieckim politykom, urzędnikom i duchownym funkcjonującym w ramach różnych systemów państwowych i politycznych, które obejmowały Górny Śląsk w ubiegłym stuleciu.
Dodał: PL, 14 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi digitalizacji materiałów archiwalnych w ramach projektu "Dziedzictwo cywilizacyjne w Archiwum Książąt Pszczyńskich". Niniejsze zamówienie publiczne jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura +, priorytet: Digitalizacja. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 302836-2014 w dniu 11.09.2014 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Archiwum Państwowego w Katowicach.
Dodał: PL, 11 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że w dniu 15 września 2014 r. (poniedziałek) Oddział w Pszczynie Archiwum Państwowego w Katowicach będzie nieczynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 11 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji został wyłączony Dział I i II z zespołu: Archiwum Książąt Pszczyńskich z Oddziału w Pszczynie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 22 sierpnia 2014 r.

W zakładce poświęconej budowie nowego budynku archiwum w Bielsku-Białej zamieszczono zdjęcia przedstawiające aktualne postępy prac budowlanych.
Dodał: PL, 4 września 2014 r.

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji został wyłączony Dział I i II z zespołu: Archiwum Książąt Pszczyńskich z Oddziału w Pszczynie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 22 sierpnia 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że od dnia 2 września 2013 r. do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji zostanie wyłączonych 17 zespołów (wykaz zespołów). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 29 sierpnia 2013 r.

Wydawnictwa

Redakcja: Janusz Mokrosz, Mirosław Węcki: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Katowice-Rybnik 2014, ss. 281.

Szkice archiwalno-historyczne nr 10, 2013

J. Popanda, M. Węcki: W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Katowice 2013, ss. 83.

Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012. Pod red. B. Kalinowskiej-Wójcik. Katowice 2012

I. Frołow, B. Małusecki, P. Matuszek, J. Wolanin: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2012.

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]. Do druku przygotowała S. Krupa, Katowice 2012.

BIP_logo TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo
Powrót do góry strony