› › Strona główna

Aktualności

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY OCENY POZIOMU USŁUG
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KATOWICACH

Mapy z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach wreszcie dostępne online! Archiwum Państwowe w Katowicach od dłuższego czasu stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom korzystających z archiwaliów i stopniowo, ale sukcesywnie, digitalizuje te cieszące się największym wzięciem, które następnie są udostępniane na szukajwarchiwach.pl. Problemem okazał się zbiór kartograficzny, który - chociaż jeden z największych i najcenniejszych w Polsce - jest trudny do prezentowania w formie elektronicznej. Jednakże dzięki staraniom katowickich archiwistów oraz zawarciu porozumienia pomiędzy Archiwum Państwowym w Katowicach a Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach oraz aktywnym uczestnictwie w projekcie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, zasób kartograficzny katowickiego archiwum zasilił Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej. Więcej...
Dodał: PL, 25 września 2014 r. i 22 października 2014 r.

Pragniemy poinformować, iż w tegorocznej edycji konkursu Buduj Bezpiecznie, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, III miejsce zdobyła budowa - Archiwum Państwowego w Bielsku-Białej, realizowana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków S.A. Serdecznie gratulujemy!
Dodał: PL, 22 października 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że została wydana nowa publikacja dr. Mirosława Węckiego: Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej. Książka ta jest poświęcona osobie Fritza Brachta - najważniejszego dygnitarza nazistowskiego działającego na Górnym Śląsku w okresie II wojny światowej. Bracht należał do elitarnej grupy funkcjonariuszy, którym Adolf Hitler powierzył administrację terenów okupowanej Polski. Dotychczas historycy stosunkowo niewiele pisali na jego temat. Niniejsze opracowanie jest zatem pierwszą próbą kompletniejszego przedstawienia biografii człowieka, który odpowiadał za całokształt polityki III Rzeszy wobec Górnego Śląska. To właśnie jemu należy przypisać współudział w wielu nazistowskich zbrodniach oraz realizację polityki narodowościowej na tym obszarze.
Dodał: PL, 22 października 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się 4 listopada 2014 r. (wtorek) o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej w budynku nr 1. Temat spotkania: Reklama dźwignią handlu. Papiery firmowe śląskich przedsiębiorstw 1847-1937. Wykład poprowadzi Joanna Strońska-Przybyła.
Dodał: PL, 22 października 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informjuje, że w dniu 4 listopada 2014 r. Oddział w Gliwicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.
Dodał: PL, 22 października 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że z dniem 20 października 2014 r., ze względu na remont pomieszczeń magazynowych, nastąpią znaczne utrudnienia w udostępnianiu akt w pracowni naukowej.
1. Zamówienia na akta realizowane będą tylko 1 raz dziennie (5 j.a.) - zamówienia należy składać minimum z 1-dniowym wyprzedzeniem.
2. Całkowicie niedostępne będą akta zespołów wymienionych w wykazie.
3. Akta zmikrofilmowane i zdigitalizowane będą udostępniane w dotychczasowym trybie.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Dodał: PL, 13, 15 października 2014 r.

W zakładce poświęconej budowie nowego budynku archiwum w Bielsku-Białej zamieszczono zdjęcia przedstawiające aktualne postępy prac budowlanych.
Dodał: PL, 8 października 2014 r.

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach wraz z Biblioteką Śląską realizują od czerwca br. projekt Cyfrowe korzenie, mający na celu podniesienie kompetencji medialnych seniorów z województwa śląskiego. W ramach przedsięwzięcia w 14 wybranych bibliotekach prowadzony jest cykl warsztatów m.in. z zakresu fotografii, archiwistyki, genealogii oraz obsługi komputera i skanera. Jednym z elementów projektu są wideokonferencje, podczas których goście przedstawiają sposoby poszukiwania informacji o przodkach. We wszystkich bibliotekach uczestnicy poprzez łącze internetowe biorą udział w spotkaniu, mając możliwość zadawania pytań prowadzącym. 2 lipca br. dr hab. Piotr Greiner, dyrektor Archiwum był gościem wideokonferencji, podczas której wskazywał sposoby wyszukiwania informacji w archiwach państwowych oraz prezentował możliwości, jakie dają w tym względzie zasoby cyfrowe. Pracownicy Archiwum prowadzili także spotkania, podczas których m.in. przedstawiali zasady prowadzenia kwerend w archiwach i rolę archiwów domowych w badaniach genealogicznych oraz wspólnie z uczestnikami przeszukiwali wybrane zasoby cyfrowe. Po zakończeniu projektu wszystkie materiały dotyczące spotkań zostaną zamieszczone na stronie Biblioteki Śląskiej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dodał: PL, 26 września 2014 r.

Pozyskane archiwalia organizacji kombatanckich. Od 2007 r. Archiwum Państwowe w Katowicach prowadzi działania mające na celu pozyskanie dokumentacji wytworzonej lub zgromadzonej przez działające na terenie województwa śląskiego stowarzyszenia kombatanckie. Zostały one zintensyfikowane od 2012 r. zgodnie z zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. W ostatnich 2-latach udało się pozyskać dalsze znaczące materiały źródłowe do dziejów tego środowiska. Przy tej okazji do katowickiego zasobu trafiły prawdziwe skarby, w tym nieznane historykom powstań śląskich akta "Komendy Placu" w katowickiej dzielnicy Józefowiec z okresu III powstania 1921 r., co spotkało się z naszym, archiwistów wręcz wzruszeniem, jako że nasza katowicka siedziba mieści się w tej dzielnicy Katowic. Więcej... (Autorem zdjęć nr 3 i 5 jest: mgr Kazimierz Czapiński, artysta-fotografik, Warszawa)
Dodał: PL, 20 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza do zwiedzenia wystawy Reklama dźwignią handlu - papiery firmowe śląskich zakładów 1847-1937, którą można oglądać w siedzibie Archiwum przy ul. Józefowskiej 104, w godzinach pracy Pracowni naukowej. Wstęp wolny.
Dodał: PL, 16, 20 września 2014 r.

Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że została wydana nowa publikacja pod redakcją Janusza Mokrosza i Mirosława Węckiego: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Książka jest próbą ukazania skomplikowanych dziejów Górnego Śląska z perspektywy biografii najważniejszych polityków oraz przywódców duchowych działających w tym regionie w XX wieku. W tej zbiorowej pracy Czytelnik znajdzie czternaście artykułów poświęconych zarówno polskim, jak i niemieckim politykom, urzędnikom i duchownym funkcjonującym w ramach różnych systemów państwowych i politycznych, które obejmowały Górny Śląsk w ubiegłym stuleciu.
Dodał: PL, 14 września 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji został wyłączony Dział I i II z zespołu: Archiwum Książąt Pszczyńskich z Oddziału w Pszczynie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 22 sierpnia 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że od dnia 2 września 2013 r. do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji zostanie wyłączonych 17 zespołów (wykaz zespołów). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 29 sierpnia 2013 r.

Wydawnictwa

Mirosław Węcki: Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej. Katowice 2014, ss. 534.

Redakcja: Janusz Mokrosz, Mirosław Węcki: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Katowice-Rybnik 2014, ss. 281.

Szkice archiwalno-historyczne nr 10, 2013

J. Popanda, M. Węcki: W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Katowice 2013, ss. 83.

Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012. Pod red. B. Kalinowskiej-Wójcik. Katowice 2012

I. Frołow, B. Małusecki, P. Matuszek, J. Wolanin: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2012.

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]. Do druku przygotowała S. Krupa, Katowice 2012.

BIP_logo TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo
Powrót do góry strony