› › Strona główna

Aktualności

Pani Joannie Strońskiej-Przybyła
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają Dyrektor i Pracownicy
Archiwum Państwowego w Katowicach.

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY OCENY POZIOMU USŁUG
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KATOWICACH

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Pszczynie zaprasza na otwarcie wystawy Reklama dźwignią handlu - papiery firmowe śląskich zakładów 1847-1937 dnia 21 sierpnia 2014 r. o godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu w Pszczynie przy ul. Basztowej 4.
Dodał: PL, 20 sierpnia 2014 r.

Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa

Informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. Oddział w Pszczynie Archiwum Państwowego w Katowicach będzie nieczynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 18 sierpnia 2014 r.

W zakładce poświęconej budowie nowego budynku archiwum w Bielsku-Białej zamieszczono zdjęcia przedstawiające aktualne postępy prac budowlanych.
Dodał: PL, 25 lipca 2014 r.

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

Dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę z montażem regałów metalowych na akta oraz kartograficznych szaf metalowych do magazynów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, ul. Piłsudskiego 39 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej przy ul. Piłsudskiego 39, Bielsko-Biała (działka nr 910). Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 248928-2014 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dodał: PL, 25 lipca 2014 r.

W zakładce poświęconej budowie nowego budynku archiwum w Bielsku-Białej zamieszczono zdjęcia przedstawiające aktualne postępy prac budowlanych.
Dodał: PL, 25 lipca 2014 r.

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że w konkursie na stanowisko młodszego archiwisty w Oddziale III Przechowywania zasobu archiwalnego najlepsza okazała się Pani Karolina Proksa zamieszkała w Czeladzi.
Dodał: PL, 24 lipca 2014 r.

W zakładce poświęconej budowie nowego budynku archiwum w Bielsku-Białej zamieszczono zdjęcia przedstawiające aktualne postępy prac budowlanych.
Dodał: PL, 24 lipca 2014 r.

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że w dziale Sprawozdania umieszczono sprawozdanie Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach za rok 2013.
Dodał: PL, 22 lipca 2014 r.

W dniach 29-30 maja 2014 r. w Katowicach i Rybniku odbyła się konferencja pod tytułem Region w państwie – Państwo w regionie. Górny Śląsk w państwie Hohenzollernów i Habsburgów (1742-1918). Udział w niej wzięło blisko 40 naukowców z Polski, Niemiec, Austrii i Wielkiej Brytanii. Organizatorami konferencji byli: Archiwum Państwowe w Katowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Universität Regensburg, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Muzeum w Rybniku i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum w Katowicach. Organizacja konferencji została dofinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. (Autorzy zdjęć: Marta Paszko, Aleksandra Borowska, Celestyna Chlubek-Adamczyk)
Dodał: PL, 12 lipca 2014 r.

Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia

Archiwum Państwowe w Katowicach bierze udział w projekcie Cyfrowe korzenie, realizowanym przez Bibliotekę Śląską. Współpartnerami projektu są Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Przedsięwzięcie ma charakter edukacyjny i skierowane jest do seniorów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Pracownicy Archiwum w 14 bibliotekach w województwie śląskim poprowadzą warsztaty edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają sposoby wyszukiwania informacji na stronach internetowych archiwów państwowych. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania wirtualne ze specjalistami z zakresu archiwistyki, którzy podzielą się z seniorami wiedzą na temat przechowywania i gromadzenia dokumentów rodzinnych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dodał: PL, 4 lipca 2014 r.

Plakat

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że w Zbiorach dostępnych online umieszczono Urbarz dóbr koszęcińskich z 1640 r. przechowywany w zespole akt nr 12/384 - Archiwum Książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina oraz Urbarz wsi Łącza, pow. Gliwice z 1798 r. przechowywany w aktach zespołu nr 18/16 - Komora Książęca Zamku w Raciborzu.
Dodał: PL, 26 czerwca 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że w Zbiorach dostępnych online umieszczono akta ośmiu kolejnych urzędów stanu cywilnego.
Dodał: PL, 6 czerwca 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że z dniem 28 maja 2014 r. weszło w życie Zarządzenie nr 11 Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach w sprawie organizacji udostępniania zasobu archiwalnego w pracowniach naukowych. Regulamin oraz aktualne druki dostępne są na stronie Udostępnianie akt.
Dodał: PL, 29 maja 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że od dnia 2 września 2013 r. do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji zostanie wyłączonych 17 zespołów (wykaz zespołów). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 29 sierpnia 2013 r.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na swojej stronie internetowej opublikowała Przykładową klasyfikację i kwalifikację dokumentacji dla różnych podmiotów. Podmioty publiczne zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu w wersji elektronicznej, przygotowanej na bazie przykładowej klasyfikacji i kwalifikacji, powinny kontaktować się z właściwym miejscowo archiwum państwowym.
Dodał: PL, 8 lutego 2012 r.

Wydawnictwa

Szkice archiwalno-historyczne nr 10, 2013

J. Popanda, M. Węcki: W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Katowice 2013, ss.83.

Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012. Pod red. B. Kalinowskiej-Wójcik. Katowice 2012

I. Frołow, B. Małusecki, P. Matuszek, J. Wolanin: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2012.

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]. Do druku przygotowała S. Krupa, Katowice 2012.

BIP_logo TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo
Powrót do góry strony