› › Strona główna

Aktualności

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY OCENY POZIOMU USŁUG
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KATOWICACH

Archiwum Państwowe w Katowicach z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów i I Katowickiego Pikniku Archiwalnego zaprasza w dniu 12 czerwca 2015 r. miłośników gier ulicznych i zagadek kryminalnych, którzy zechcą wcielić się w rolę prywatnych detektywów. Gra Fałszerze z USA z pewnością zainteresuje osoby lubiące dobrą zabawę, klimat dawnych lat oraz nietypowe wyzwania w ciekawym miejscu. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w naszej grze ulicznej pod numerem telefonu: 32 208 78 15 lub na adres mailowy: graulicznafalszerze@gmail.com. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca br. Do pobrania opis gry: Etap I - Gra uliczna dla niewtajemniczonych i Etap II - Zadanie nr 1 (interaktywne).
Dodał: PL, 13 maja 2015 r.

W związku z rozpoczęta likwidacją i przeprowadzką do nowej siedziby w Bielsku-Białej, Oddział w Oświęcimiu Archiwum Państwowego w Katowicach jest nieczynny od 18.05.2015 r. Po przeniesieniu zasobu do Bielska-Białej, ponowne jego udostępnianie planowane jest w I połowie 2016 r. Dokładny termin ponownego udostępniania zasobu, oraz przyjmowania stron zostanie ogłoszony na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Katowicach. W okresie przeprowadzki nie będzie również możliwe systematyczne wykonywanie kwerend dla zainteresowanych stron. Dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Oddziałem w Oświęcimiu 33 843 12 37. Przepraszamy za utrudnienia.
Dodał: PL, 19 maja 2015 r.

Zmarł
ADAM KAŁUŻA (1931-2015)
długoletni dyrektor
Archiwum Państwowego w Katowicach

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Adama Kałuży, długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach.
Adam Kałuża urodził się 24 kwietnia 1931 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej i średniej. W latach 1951-1956 studiował historię na Uniwersytecie im. M.W. Łomonosowa w Moskwie. Po studiach znalazł zatrudnienie jako kierownik archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach, którą to funkcję sprawował do 1961 roku. W latach 1961-1969 pracował w Śląskim Instytucie Naukowym w Katowicach, gdzie w latach 1961-1965 pełnił funkcję sekretarza naukowego. Był wykładowcą w Międzywojewódzkiej Szkole KC PZPR i lektorem Wojewódzkiego Ośrodka Propagandy Partyjnej KW PZPR w Katowicach. Od 1 stycznia 1970 roku do 31 grudnia 1996 roku pełnił funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach. Jego wielką zasługą było pozyskanie w 1992 roku samodzielnej siedziby dla Archiwum w Katowicach-Józefowcu w dawnych obiektach powojskowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na dziejach ruchu robotniczego, zwłaszcza w Zagłębiu Dąbrowskim. Ukoronowaniem jego badań nad Rewolucją 1905-1907 roku była książka Przeciw carowi! Rok 1905 w Zagłębiu Dąbrowskim (Sosnowiec 2005). Został odznaczony m.in. Medalem 40-lecia Polski i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystości pogrzebowe odbyły 15 maja br. na Cmentarzu Komunalnym w Katowicach-Ligocie przy ul. Panewnickiej.
Dodał: PL, 14-19 maja 2015 r.

Dyrektor Archiwum Państwowego jako Zamawiający na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Wykonanie wymian okien w budynku nr 10 Archiwum Państwowego w Katowicach przy ul. Józefowskiej 104. W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie ukazało się pod numerem 112814-2015. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Archiwum.
Dodał: PL, 14 maja 2015 r.

W zakładce poświęconej budowie nowego budynku archiwum w Bielsku-Białej zamieszczono zdjęcia przedstawiające postępy prac budowlanych.
Dodał: PL, 26 kwietnia 2015 r.

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

Dyrektor Archiwum Państwowego jako Zamawiający na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dezynfekcji gazowej materiałów archiwalnych i zbiorów bibliotecznych. Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Dodał: PL, 22 kwietnia 2015 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji został wyłączony Dział I i II z zespołu: Archiwum Książąt Pszczyńskich z Oddziału w Pszczynie. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 22 sierpnia 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że od dnia 2 września 2013 r. do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji zostanie wyłączonych 17 zespołów (wykaz zespołów). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 29 sierpnia 2013 r.

Wydawnictwa

Mirosław Węcki: Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej. Katowice 2014, ss. 534.

Redakcja: Janusz Mokrosz, Mirosław Węcki: Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku. Katowice-Rybnik 2014, ss. 281.

Szkice archiwalno-historyczne nr 11, 2014

J. Popanda, M. Węcki: W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Katowice 2013, ss. 83.

Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012. Pod red. B. Kalinowskiej-Wójcik. Katowice 2012

I. Frołow, B. Małusecki, P. Matuszek, J. Wolanin: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2012.

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]. Do druku przygotowała S. Krupa, Katowice 2012.

BIP_logo TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo
Powrót do góry strony