› › Strona główna

Aktualności

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY OCENY POZIOMU USŁUG
W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W KATOWICACH

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że z dniem 1 kwietnia 2014 r. obowiązki kierownika Oddziału III - przechowywania zasobu archiwalnego pełni Pan mgr Leszek Grochla.
Dodał: PL, 13 kwitnia 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że z dniem 9 kwietnia 2014 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Katowicach. Tekst jednolity został umieszczone w dziale Cennik w Wirtualnym biurze.
Dodał: PL, 13 kwitnia 2014 r.

W dniu 9 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie naukowe na temat: Charta constat immortalitas hominum na przykładzie spuścizny archiwalnej chemiczki Józefy Wąsowskiej. Wykład poprowadził Pan Mateusz Sobeczko - pracownik Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddziału w Katowicach. W trakcie spotkania, można było obejrzeć film o Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie oraz zapoznać się z organizacją, działalnością i zasobem katowickiego Oddziału Archiwum PAN.
Dodał: PL, 13 kwitnia 2014 r.

W dziale Zbiory on-line dodano nowe zdigitalizowane materiały archiwalne. Są to Protokoły posiedzeń Rady gminnej miasta Cieszyna przechowywane w aktach zespołu nr 14/13 - Akta miasta Cieszyna.
Dodał: PL, 4 kwitnia 2014 r.

W zakładce poświęconej budowie nowego budynku archiwum w Bielsku-Białej zamieszczono zdjęcia przedstawiające aktualne postępy prac budowlanych.
Dodał: PL, 26 marca 2014 r.

Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej
Nowy budynek archiwum w Bielsku-Białej

W ramach ogólnopolskiej akcji Archiwa Rodzinne prowadzonej przez państwową sieć archiwalną, Archiwum Państwowe w Katowicach organizuje cykl spotkań dyskusyjnych. Spotkania te będą poświęcone tematyce związanej z potrzebą tworzenia archiwów rodzinnych, w tym przechowywaniem, porządkowaniem i ochroną dokumentów rodzinnych, oraz wyszukiwaniem dokumentacji dotyczącej historii rodziny i korzystaniem z materiałów archiwalnych w celach genealogicznych w archiwach państwowych. Każde ze spotkań będzie się składało z krótkich prelekcji wygłoszonych przez pracowników katowickiego archiwum oraz zaproszonych gości, w tym doświadczonych genealogów. W trakcie spotkań przewidziany jest czas na dyskusję, wymianę doświadczeń oraz wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania związane z tworzeniem archiwów rodzinnych i poszukiwaniami genealogicznymi. Pierwsze spotkanie Pobaw się w detektywa - zostań rodzinnym archiwistą odbyło się w siedzibie Archiwum w dniu 20 marca 2014 roku.
Dodał: PL, 26 marca 2014 r.

Spotkanie
Spotkanie
Spotkanie
Spotkanie
Spotkanie

W dniach od 18 marca do 18 kwietnia 2014 r. w holu Archiwum Państwowego w Katowicach można oglądać wystawę pt. Zapomniani bohaterowie. Bosmanmat Edward Pawełczyk przygotowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wojkowicach. Serdecnie zapraszamy.
Dodał: PL, 20 marca 2014 r.

Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że od dnia 2 września 2013 r. do odwołania z udostępniania z powodu digitalizacji zostanie wyłączonych 17 zespołów (wykaz zespołów). Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Dodał: PL, 29 sierpnia 2013 r.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych na swojej stronie internetowej opublikowała Przykładową klasyfikację i kwalifikację dokumentacji dla różnych podmiotów. Podmioty publiczne zainteresowane otrzymaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w pełnym brzmieniu w wersji elektronicznej, przygotowanej na bazie przykładowej klasyfikacji i kwalifikacji, powinny kontaktować się z właściwym miejscowo archiwum państwowym.
Dodał: PL, 8 lutego 2012 r.

Wydawnictwa

Szkice archiwalno-historyczne nr 10, 2013

J. Popanda, M. Węcki: W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Katowice 2013, ss.83.

Archiwum w regionie. Region w Archiwum. 80 lat Archiwum Państwowego w Katowicach 1932-2012. Pod red. B. Kalinowskiej-Wójcik. Katowice 2012

I. Frołow, B. Małusecki, P. Matuszek, J. Wolanin: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach. Informator o zasobie archiwalnym. Katowice 2012.

Inwentarz zespołu Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953]. Do druku przygotowała S. Krupa, Katowice 2012.

BIP_logo TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo
Powrót do góry strony