Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

2 listopada 2018

 Od 7 listopada będzie prezentowana w siedzibie Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach.

17 września o godz. 17.00 odbyło się w Zamku Cieszyn otwarcie wystawy Archiwum Państwowego w Katowicach „Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach”. Współpartnerami wystawy i katalogu wystawy była Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum. 

Otwarcie wystawy wpisało się w ramy projektu „Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej”, realizowanego w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, którego współorganizator – Zamek Cieszyn – dokonał jednocześnie otwarcia własnej wystawy „Gospodarze. Cieszyńscy przedsiębiorcy w pierwszych latach Niepodległej”.

Prezentowane na wystawie materiały obrazują okres Wielkiej Wojny, odradzanie się Rzeczypospolitej na tych terenach jesienią 1918 r., w szczególności związane z powstaniem i działalnością Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie oraz tworzeniem Wojska Polskiego i sił porządkowych, a także wybrane obrazki z życia codziennego dotyczące między innymi szkolnictwa, gospodarki, zaopatrzenia, zdrowia i stosunków wyznaniowych.

Wystawa czynna będzie do 4 listopada w Zamku Cieszyn codziennie od 9.00 do 17.00. Od 7 listopada będzie prezentowana w siedzibie Oddziału w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach. W dniu otwarcia wystawę zwiedziło ponad 100 osób.

Wystawę Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji przygotowano prawie wyłącznie w oparciu o zasób oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach. Na wystawie przedstawiono podstawowe fakty odnoszące się do tworzenie się organów władzy odradzającego się polskiego organizmu państwowego na terenie pogranicza dwóch krajów koronnych odchodzącej ze sceny historycznej monarchii austro-węgierskiej: Śląska Austriackiego i Galicji. Chodzi o ziemie historycznego księstwa cieszyńskiego i powiaty zachodniej Galicji, które różniły dzieje polityczne, gospodarcze i kulturalne. Ścierały się na nich i nakładały na siebie różne zjawiska cywilizacyjne, między innymi przemieszanie etniczne zamieszkujących te tereny społeczności, różnorodność wyznaniowa i kulturowa oraz znaczne różnice w poziomie życia materialnego mieszkańców. Ze względu na ograniczoną możliwość ekspozycji, jak również zawartość spuścizny archiwalnej przechowywanej w archiwach w Bielsku-Białej i Cieszynie wystawa operuje raczej symbolami niż pełną opowieści faktograficzną dotyczącą przełomowej dla Polski epoki.

Kwerendą objęto przede wszystkim zasób archiwalny i biblioteczny pochodzący z pierwszego okresu kształtowania się niepodległego państwa polskiego, kiedy w Cieszynie funkcjonowały własne organy ustawodawcze i władze naczelne: Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego, a na terenie zachodniej Galicji Polska Komisja Likwidacyjna.

Materiały obrazują okres Wielkiej Wojny, kiedy to tworzyły się Legiony Polskie i działały organizacje „Sokoła”, a miejscowa ludność borykała się z trudnościami życia codziennego. Przedstawiono dokumenty z okresu odradzania się Rzeczypospolitej na tych terenach jesienią 1918 roku, w szczególności związane z powstaniem i działalnością Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie oraz tworzeniem Wojska Polskiego i sił porządkowych. Ukazano także wybrane obrazki z życia codziennego dotyczące między innymi szkolnictwa, gospodarki, zaopatrzenia, zdrowia i stosunków wyznaniowych. Na zakończenie wybrano materiały związane z wyłonieniem demokratycznych samorządowych władz gminnych i powiatowych oraz naczelnych organów władzy państwowej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Plakat wystawy

  Plakat wystawy

 • Powiększ zdjęcie Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

 • Powiększ zdjęcie Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

 • Powiększ zdjęcie Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

 • Powiększ zdjęcie Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

 • Powiększ zdjęcie Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

 • Powiększ zdjęcie Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

 • Powiększ zdjęcie Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

 • Powiększ zdjęcie Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

 • Powiększ zdjęcie Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-02
Data publikacji:2018-11-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:894