Wystawa: Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji w zasobie archiwalnym Oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

11 października 2018

Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza na uroczystości związane z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez otwarcie wystawy Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji z materiałów Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej i Cieszynie: 17 października 2018 roku o godzinie 17:00 na Zamku w Cieszynie w ramach cyklu imprez Cieszyn 1918. Powrót do Ziemi Obiecanej i 7 listopada 2018 roku  o godzinie 17:00 do siedziby Oddziału Archiwum w Bielsku-Białej przy ulicy Piłsudskiego 43.

 Wystawę Rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim i w zachodniej Galicji przygotowano prawie wyłącznie w oparciu o zasób oddziałów w Bielsku-Białej i Cieszynie Archiwum Państwowego w Katowicach. Na wystawie przedstawiono podstawowe fakty odnoszące się do tworzenie się organów władzy odradzającego się polskiego organizmu państwowego na terenie pogranicza dwóch krajów koronnych odchodzącej ze sceny historycznej monarchii austro-węgierskiej: Śląska Austriackiego i Galicji. Chodzi o ziemie historycznego księstwa cieszyńskiego i powiaty zachodniej Galicji, które różniły dzieje polityczne, gospodarcze i kulturalne. Ścierały się na nich i nakładały na siebie różne zjawiska cywilizacyjne, między innymi przemieszanie etniczne zamieszkujących te tereny społeczności, różnorodność wyznaniowa i kulturowa oraz znaczne różnice w poziomie życia materialnego mieszkańców. Ze względu na ograniczoną możliwość ekspozycji, jak również zawartość spuścizny archiwalnej przechowywanej w archiwach w Bielsku-Białej i Cieszynie wystawa operuje raczej symbolami niż pełną opowieści faktograficzną dotyczącą przełomowej dla Polski epoki.

Kwerendą objęto przede wszystkim zasób archiwalny i biblioteczny pochodzący z pierwszego okresu kształtowania się niepodległego państwa polskiego, kiedy w Cieszynie funkcjonowały własne organy ustawodawcze i władze naczelne: Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i Rząd Krajowy Księstwa Cieszyńskiego, a na terenie zachodniej Galicji Polska Komisja Likwidacyjna.

Materiały obrazują okres Wielkiej Wojny, kiedy to tworzyły się Legiony Polskie i działały organizacje „Sokoła”, a miejscowa ludność borykała się z trudnościami życia codziennego. Przedstawiono dokumenty z okresu odradzania się Rzeczypospolitej na tych terenach jesienią 1918 roku, w szczególności związane z powstaniem i działalnością Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie oraz tworzeniem Wojska Polskiego i sił porządkowych. Ukazano także wybrane obrazki z życia codziennego dotyczące między innymi szkolnictwa, gospodarki, zaopatrzenia, zdrowia i stosunków wyznaniowych. Na zakończenie wybrano materiały związane z wyłonieniem demokratycznych samorządowych władz gminnych i powiatowych oraz naczelnych organów władzy państwowej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat wystawy

    Plakat wystawy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-11
Data publikacji:2018-10-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:50