Bielsko-Biała

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 listopada 2017

W latach 2013-2015 został wybudowany nowoczesny budynek archiwalny w Bielsku-Białej, który został oddany do użytku w czerwcu 2015 roku. W związku z tym rozpoczął się proces przekształceń organizacyjnych, który objął dotychczasowe oddziały zamiejscowe w Bielsku-Białej, Oświęcimiu i Żywcu. Z dniem 1 czerwca 2015 roku likwidacji uległ Oddział w Oświęcimiu, a z dniem 1 października 2015 roku Oddział w Żywcu. Zasoby obu zlikwidowanych oddziałów zostały włączone do zasobu Oddziału w Bielsku-Białej, który stał się w ten sposób jednym z największych w Polsce. Bielsko-Bialski oddział Archiwum Państwowego w Katowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadał w swoim zasobie 1264 zespołów i zbiorów z ponad 310 tysiącami jednostek archiwalnych o rozmiarze przekraczającym 3,4 kilometrów bieżących akt.

W nowym Oddziale w Bielsku-Białej zgromadzono archiwalia wytworzone w okresie od XVI wieku. Do najstarszych i najcenniejszych archiwaliów należy zaliczyć akta miast Bielska (1587-1945), Białej (1778-1939), Jordanowa (1576-1950), Lanckorony (1795-1934), Makowa Podhalańskiego (1896-1950), Oświęcimia (1807-1944), Wadowic (1834-1954), Zatora (1574-1945) i Żywca (1766-1950), a także akta gmin z lat 1562-1950. Unikatowy charakter ma Archiwum książąt Sułkowskich, Panów na Bielsku (1583-1901) oraz Dyrekcja Dóbr Żywieckich (1758-1945), zawierająca dokumenty ówczesnych właścicieli dóbr żywieckich, arcyksięcia Karola Stefana Habsburga i jego syna Karola Olbrachta. Rozwój przemysłu tkackiego i metalowego w XIX wieku w Bielsku i okolicznych miejscowościach znalazł odbicie w licznych archiwaliach wytworzonych przez pojedyncze fabryki, jak i konsolidujące się na przełomie XIX i XX wieku przedsiębiorstwa. Chlubą Bielska był do postindustrialnych przemian XX/XXI wieku przemysł włókienniczy. Samo Bielsko i okoliczne miejscowości (w dużej części niemieckie kulturowo do 1945 roku) oraz w pewnym zakresie też galicyjska Biała (zdominowana do Holocaustu przez Żydów) były XIX-wiecznym centrum włókienniczym monarchii Habsburskiej. Obrazują to z jednej strony dobrze zachowane akta austriackich, a potem polskich urzędów państwowych i samorządowych w Bielsku i Białej z XIX i z początku XX wieku, a drugiej strony licznie zachowane archiwalia różnych przedsiębiorstw i firm działających na tym obszarze. Na uwagę zasługuje ponadto zespół Arcyksiążęcy Browar w Żywcu (1881-1944). Z materiałów wytworzonych po 1945 roku wymienić należy przede wszystkim dokumentację Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z lat 1975-1998. Archiwum zgromadziło wartościowe kolekcje: Zbiór kartograficzny (od końca XVI wieku), Zbiór sfragistyczny (od początku XVI wieku) oraz zbiór ok. 5000 plakatów, ulotek, obwieszczeń i innych materiałów ulotnych od połowy XIX wieku.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

  Zdjęcie materiałów archiwalnych - zasób w Bielsku-Białej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-11-26
Data publikacji:2017-11-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:7498