Cele działania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Celami działania Oddziału SAP w Katowicach są:

 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwistyki,
 • przyczynianie się do właściwego gromadzenia i zabezpieczania narodowego zasobu archiwalnego,
 • upowszechnianie wiedzy o archiwach i archiwaliach oraz o prawnych podstawach postępowania z dokumentacją,
 • doskonalenie kwalifikacji zawodowych archiwistów oraz podnoszenie ich wiedzy ogólnej,
 • integrowanie archiwistów we własnym środowisku oraz budowanie zaufania i szacunku społecznego dla tego zawodu.

Cele te są realizowane poprzez:

 • organizowanie konferencji, seminariów naukowych, odczytów, wystaw, wycieczek szkoleniowych,
 • udzielanie pomocy w organizowaniu staży krajowych i zagranicznych związanych z zakresem działania Stowarzyszenia,
 • zgłaszanie propozycji i wniosków dotyczących regulacji prawnych związanych z działalnością archiwalną i zasad postępowania z dokumentacją archiwalną,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Oddziału w Katowicach.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-14
Data publikacji:2016-04-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:4493