› › Zbiory online

Zbiory online

Skany materiałów archiwalnych z naszego zasobu dostępne są bezpłatnie na portalu www.szukajwarchiwach.pl, na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej oraz na stronie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej.
logo

I. ZDIGITALIZOWANE ZASOBY ARCHIWALNE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH

AKTA METRYKALNE

Numer zespołu Nazwa zespołu Uwagi
12/1110 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pilica 1808-1938 Pilica, pow. zawierciański
12/2730 Urząd Stanu Cywilnego w Brynowie 1908-1909 Brynów, obecnie dzielnica Katowic
12/2659 Urząd Stanu Cywilnego w Bykowinie 1902-1906 Bykowina, obecnie dzielnica Rudy Śląskiej
12/2663 Urząd Stanu Cywilnego w Kamieniu 1874-1939 Kamień, obecnie dzielnica Piekar Śląskich
12/2595 Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach 1874-1909 Katowice w granicach miasta z przełomu XIX i XX wieku
12/2732 Urząd Stanu Cywilnego w Ligocie 1909-1909 Ligota, obecnie dzielnica Katowic
12/752 Urząd Stanu Cywilnego w Miechowicach 1874-1902 Miechowice, obecnie dzielnica Bytomia
12/2622 Urząd Stanu Cywilnego w Murckach 1874-1909 Murcki, obecnie dzielnica Katowic
12/2660 Urząd Stanu Cywilnego w Orzegowie 1904-1906 Orzegów, obecnie dzielnica Rudy Śląskiej
12/2731 Urząd Stanu Cywilnego w Panewnikach 1909-1909 Panewniki, obecnie dzielnica Katowic
12/2619 Urząd Stanu Cywilnego w Podlesiu 1874-1909 Podlesie, obecnie dzielnica Katowic
12/753 Urząd Stanu Cywilnego w Radzionkowie 1874-1909 Radzionków w granicach gminy z przełomu XIX i XX wieku
12/2485 Urząd Stanu Cywilnego w Świętochłowicach 1874-1908 Świętochłowice w granicach gminy z przełomu XIX i XX wieku


ARCHIWALIA Z OKRESU PLEBISCYTU I POWSTAŃ ŚLĄSKICH Z LAT 1918-1922

Numer zespołu Nazwa zespołu Uwagi
12/15 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920-1921 [1923] Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/16 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922 Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/24 Komisariat Rad Ludowych Śląskich w Sosnowcu 1919-1920 Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/66 Związek Powstańców Śląskich, Katowice 1923-1939 Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/67 Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego 1928-1939 Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/273 Związek Weteranów Powstań Śląskich Zarząd Główny w Katowicach i jednostki podległe 1945-1949 [1950] Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/470 Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1931-1939 Z zasobu AP Katowice - Centrala
12/2146 Klub Powstańców w Katowicach 1933-1939 Z zasobu AP Katowice - Centrala
15/309 Wydział Aprowizacyjny Międzysojuszniczej Komisji w Gliwicach [Ernährungsausschuss der Internallierten Kommission Gleiwitz] Z zasoby Oddziału w Gliwicach
17/7 Niemiecki Komisariat Plebiscytowy - Podkomisariat w Pszczynie [Plebiszitkommissariat für Deutschland - Unterkommissariat Pless] 1919-1921 [1922] Z zasobu Oddziału w Pszczynie
Patrz szerzej: Zespoły akt do dziejów powstań śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku z lat 1918-1950 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Do druku przygotowali E. Długajczyk, P. Greiner, S. Krupa. Katowice 2011.

Ponadto polecamy inne archiwalia z lat 1918-1922 zdigitalizowane przy współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach:
  1. Akta Powstania Śląskie 1919-1921 z zasobu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
  2. Akta Powstania Górnośląskie 1919-1921 z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego


INNE

Numer zespołu Nazwa zespołu Uwagi
12/17 Sejm Śląski w Katowicach Zdigitalizowano cały zespół
12/554 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku Mapy topograficzne GUGiK w skali 1:5000
14/1 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1388-1878 Z zasobu Oddziału w Cieszynie
14/76/2545 Komora Cieszyńska Registra Urbarni Duchoduw wsselijakich k Zamku Tiessinie, 1621
14/76/2543 Komora Cieszyńska Regystra Hlawny Zamku Tiessynskeho, 1577
14/13 Akta miasta Cieszyna Protokoły posiedzeń Rady gminnej miasta Cieszyna
12/384 Archiwum Książąt Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina Urbarz dóbr koszęcińskich z 1640 r.
18/16 Komora Książęca Zamku w Raciborzu Urbarz wsi Łącza, pow. Gliwice z 1798 r.


II. ZDIGITALIZOWANE ZASOBY BIBLIOTECZNE ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH

L.p. Autor Tytuł Miejsce i rok wydania
1. L. Musioł Archiwa i archiwalja w województwie śląskim Katowice 1936
2. Zofia Boda-Krężel Problem niemieckiej listy narodowościowej na Górnym Śląsku w latach 1941-1950 Katowice 1970 (maszynopis)
3. - Podręcznik Powiatu pszczyńskiego (Wojew. Śląskie) 1933 R. Pszczyna, Katowice 1933
4. - Adress-Buch und Geschäfts=Handbuch der Stadt Kattowitz Kattowitz 1897
5. - Adress-Buch und Geschäfts=Handbuch der Stadt Kattowitz Kattowitz 1899
6. - Adreßbuch für Kattowitz (Stadt und Schloßbezirk) und Zawodzie Kattowitz 1903
7. - Adreßbuch für Kattowitz (Stadt und Schloßbezirk) Zalenze und Zawodzie Kattowitz 1905
8. - Adreßbuch für Kattowitz, Zawodzie und Schloßbezirk Kattowitz Kattowitz 1906
9. - Adreßbuch für Kattowitz, Hohenlohehütte, Zalenze und Zawodzie Kattowitz 1907
10. - Adreßbuch für Kattowitz, Hohenlohehütte, Bogutschütz=Zawodzie und Zalenze Kattowitz 1908
11. - Adreßbuch für Kattowitz, Bogutschütz, Hohenlohehütte, Domb, Zalenze, Zawodzie, Myslowitz Kattowitz 1909
12. - Adreßbuch für Kattowitz, Schloß Kattowitz, Brynow, Myslowitz, Ellgoth=Idaweiche, Hohenlohehütte, Bogutschütz=Zawodzie, Rosdzin=Schoppinitz, Laurahütte, Domb, Zalenze. Zusammengestellt auf Grund Amtlicher Quellen Kattowitz 1911
13. - Adreßbuch für Kattowitz, Schloß Kattowitz, Brynow, Ellgoth-Idaweiche, Hohenlohehütte, Bogutschütz-Zawodzie, Domb, Zalenze. Zusammengestellt auf Grund amtlicher Quellen Kattowitz 1912
14. - Adreßbuch für Kattowitz, Schloß Kattowitz, Brynow, Hohenlohehütte, Domb, Bogutschütz-Zawodzie, Gieschewald, Laurahütte, Siemianowitz, Zalenze, Ellgoth-Idaweiche. Unter Benutzung amtlicher Quellen Kattowitz 1913
stat4u
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ARCHIWUM SAP_logo BIP_logo
Powrót do góry strony