Przejawy działalności antykomunistycznej Kościoła Katolickiego w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 grudnia 2020

Wystawa ma na celu przedstawienie zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej pod kątem występowania materiałów związanych z Kościołem Katolickim prezentującym postawy antykomunistyczne w lokalnym społeczeństwie, głównie w latach osiemdziesiątych XX wieku. Kościół bez wątpienia był jedną z instytucji wokół których ogniskowały się postawy opozycyjne w stosunku do ówczesnej władzy. Jako całość instytucja Kościoła nie dążyła do siłowej walki z reżimem komunistycznym, Kościół raczej stał na stanowisku legalnego poruszania się w narzuconym zewnętrznie ustroju. System ten jednak był negatywnie nastawiony do Kościoła, pomimo, że legalnego, to jednak zawsze niezależnego od władzy komunistycznej. Należy również pamiętać, że duchowieństwo składało się z różnych ludzi, bardziej lub mniej pogodzonych z sytuacją w Polsce. Ci bardziej niepokorni swoim postępowaniem mogli stać się motorem wzbudzania rzeczywistych postaw antykomunistycznych w lokalnym społeczeństwie. 

Wszystkie prezentowane w wystawie materiały pochodzą z zespołu nr 13/218 Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, a konkretnie dokumentacji zgromadzonej w Wydziale ds. Wyznań. W tej części zespołu nr 13/218 znajdują się teczki założone dla każdej parafii oraz dla każdego zgromadzenia zakonnego, znajdującego się na terenie byłego województwa bielskiego. W głównej mierze dokumentacja tam zgromadzona dotyczy spraw administracyjnych, związanych z budową infrastruktury kościelnej, remontami, zatwierdzaniem duszpasterzy na stanowiskach, zgodą na procesje Bożego Ciała itp. Jednak część dokumentacji dotyczy przejawów postaw antykomunistycznych, głównie wśród młodych księży. Są to m.in. meldunki czy notatki o podejrzanych przedsięwzięciach realizowanych w danych parafiach, na przykład organizacja wystawy prac satyrycznych w Andrychowie, fotografie z procesji Bożego Ciała w Kętach, gdzie wystrój ołtarzy nosił znamiona działań antypaństwowych, tekst jednego z kazań wygłoszonych z okazji rocznicy 11 listopada, z zaznaczonymi antypaństwowymi fragmentami. Na uwagę zasługują także charakterystyki dwóch księży: Emila Mroczka z Bielska-Białej oraz Andrzeja Zwolińskiego z Andrychowa. W wystawie umieszczono również kilka dokumentów dotyczących problemów życia codziennego Kościoła, które mogły wiązać się z negatywnym stosunkiem władz. Jest to m.in. pismo w sprawie prenumeraty „Tygodnika Powszechnego” czy założenia telefonu w jednej z bielskich parafii.

Michał Jarnot

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Informacja dotycząca działalności ks. Emila Mroczka z Bielska-Białej z 1980 roku – cz. I (sygn. 13/218/6/4)

  Informacja dotycząca działalności ks. Emila Mroczka z Bielska-Białej z 1980 roku – cz. I (sygn. 13/218/6/4)

 • Powiększ zdjęcie Informacja dotycząca działalności ks. Emila Mroczka z Bielska-Białej z 1980 roku – cz. II (sygn. 13/218/6/4)

  Informacja dotycząca działalności ks. Emila Mroczka z Bielska-Białej z 1980 roku – cz. II (sygn. 13/218/6/4)

 • Powiększ zdjęcie Informacja dotycząca działalności ks. Emila Mroczka z Bielska-Białej z 1980 roku – cz. III (sygn. 13/218/6/4)

  Informacja dotycząca działalności ks. Emila Mroczka z Bielska-Białej z 1980 roku – cz. III (sygn. 13/218/6/4)

 • Powiększ zdjęcie Informacja dotycząca działalności ks. Emila Mroczka z Bielska-Białej z 1980 roku – cz. IV (sygn. 13/218/6/4)

  Informacja dotycząca działalności ks. Emila Mroczka z Bielska-Białej z 1980 roku – cz. IV (sygn. 13/218/6/4)

 • Powiększ zdjęcie Pismo z 1985 roku Parafii pw. Św. Mikołaja w Bielsku-Białej w sprawie zwrotu krzyży zdjętych z sal szpitalnych (sygn. 13/218/6/2)

  Pismo z 1985 roku Parafii pw. Św. Mikołaja w Bielsku-Białej w sprawie zwrotu krzyży zdjętych z sal szpitalnych (sygn. 13/218/6/2)

 • Powiększ zdjęcie Pismo z 1981 roku Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej w sprawie zainstalowania telefonu (sygn. 13/218/6/7)

  Pismo z 1981 roku Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Bielsku-Białej w sprawie zainstalowania telefonu (sygn. 13/218/6/7)

 • Powiększ zdjęcie Notatka służbowa dotycząca kaplicy w Szpitalu w Bystrej Śląskiej – cz. I (sygnatura 13/218/6/12)

  Notatka służbowa dotycząca kaplicy w Szpitalu w Bystrej Śląskiej – cz. I (sygnatura 13/218/6/12)

 • Powiększ zdjęcie Notatka służbowa dotycząca kaplicy w Szpitalu w Bystrej Śląskiej – cz. II (sygnatura 13/218/6/12)

  Notatka służbowa dotycząca kaplicy w Szpitalu w Bystrej Śląskiej – cz. II (sygnatura 13/218/6/12)

 • Powiększ zdjęcie Pismo z 1988 roku Dziekana Dekanatu Bielskiego Diecezji Katowickiej w sprawie prenumeraty Tygodnika Powszechnego (sygn. 13/218/6/7)

  Pismo z 1988 roku Dziekana Dekanatu Bielskiego Diecezji Katowickiej w sprawie prenumeraty Tygodnika Powszechnego (sygn. 13/218/6/7)

 • Powiększ zdjęcie Notatka urzędowa z 1987 roku w sprawie wystawy grafik satyrycznych w siedzibie Parafii w Andrychowie – cz. I (sygn. 13/218/6/29)

  Notatka urzędowa z 1987 roku w sprawie wystawy grafik satyrycznych w siedzibie Parafii w Andrychowie – cz. I (sygn. 13/218/6/29)

 • Powiększ zdjęcie Notatka urzędowa z 1987 roku w sprawie wystawy grafik satyrycznych w siedzibie Parafii w Andrychowie – cz. II (sygn. 13/218/6/29)

  Notatka urzędowa z 1987 roku w sprawie wystawy grafik satyrycznych w siedzibie Parafii w Andrychowie – cz. II (sygn. 13/218/6/29)

 • Powiększ zdjęcie Charakterystyka z ok. 1984 roku dotycząca ks. Andrzeja Zwolińskiego z Andrychowa – cz. I (sygn. 13/218/6/30)

  Charakterystyka z ok. 1984 roku dotycząca ks. Andrzeja Zwolińskiego z Andrychowa – cz. I (sygn. 13/218/6/30)

 • Powiększ zdjęcie Charakterystyka z ok. 1984 roku dotycząca ks. Andrzeja Zwolińskiego z Andrychowa – cz. II (sygn. 13/218/6/30)

  Charakterystyka z ok. 1984 roku dotycząca ks. Andrzeja Zwolińskiego z Andrychowa – cz. II (sygn. 13/218/6/30)

 • Powiększ zdjęcie Fragment stenogramu kazania ks. Andrzeja Zwolińskiego, wygłoszonego w Andrychowie w 1984 roku – cz. I (sygn. 13/218/6/30)

  Fragment stenogramu kazania ks. Andrzeja Zwolińskiego, wygłoszonego w Andrychowie w 1984 roku – cz. I (sygn. 13/218/6/30)

 • Powiększ zdjęcie Fragment stenogramu kazania ks. Andrzeja Zwolińskiego, wygłoszonego w Andrychowie w 1984 roku – cz. II (sygn. 13/218/6/30)

  Fragment stenogramu kazania ks. Andrzeja Zwolińskiego, wygłoszonego w Andrychowie w 1984 roku – cz. II (sygn. 13/218/6/30)

 • Powiększ zdjęcie Fragment stenogramu kazania ks. Andrzeja Zwolińskiego, wygłoszonego w Andrychowie w 1984 roku – cz. III (sygn. 13/218/6/30)

  Fragment stenogramu kazania ks. Andrzeja Zwolińskiego, wygłoszonego w Andrychowie w 1984 roku – cz. III (sygn. 13/218/6/30)

 • Powiększ zdjęcie Fragment stenogramu kazania ks. Andrzeja Zwolińskiego, wygłoszonego w Andrychowie w 1984 roku – cz. IV (sygn. 13/218/6/30)

  Fragment stenogramu kazania ks. Andrzeja Zwolińskiego, wygłoszonego w Andrychowie w 1984 roku – cz. IV (sygn. 13/218/6/30)

 • Powiększ zdjęcie Pismo z 1984 roku w sprawie działalność ks. Andrzeja Zwolińskiego z Andrychowa (sygn. 13/218/6/30)

  Pismo z 1984 roku w sprawie działalność ks. Andrzeja Zwolińskiego z Andrychowa (sygn. 13/218/6/30)

 • Powiększ zdjęcie Notatka służbowa z 1984 roku z rozmowy przeprowadzonej z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Kętach w sprawie antypaństwowej wymowy procesji Bożego Ciała – cz. I (sygnatura 13/218/6/73)

  Notatka służbowa z 1984 roku z rozmowy przeprowadzonej z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Kętach w sprawie antypaństwowej wymowy procesji Bożego Ciała – cz. I (sygnatura 13/218/6/73)

 • Powiększ zdjęcie Notatka służbowa z 1984 roku z rozmowy przeprowadzonej z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Kętach w sprawie antypaństwowej wymowy procesji Bożego Ciała – cz. II (sygnatura 13/218/6/73)

  Notatka służbowa z 1984 roku z rozmowy przeprowadzonej z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Kętach w sprawie antypaństwowej wymowy procesji Bożego Ciała – cz. II (sygnatura 13/218/6/73)

 • Powiększ zdjęcie Fotografia dekoracji jednego z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała w Kętach w 1984 roku (sygnatura 13/218/6/73)

  Fotografia dekoracji jednego z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała w Kętach w 1984 roku (sygnatura 13/218/6/73)

 • Powiększ zdjęcie Fotografia dekoracji jednego z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała w Kętach w 1984 roku (sygnatura 13/218/6/73)

  Fotografia dekoracji jednego z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała w Kętach w 1984 roku (sygnatura 13/218/6/73)

 • Powiększ zdjęcie Fotografia dekoracji jednego z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała w Kętach w 1984 roku (sygnatura 13/218/6/73)

  Fotografia dekoracji jednego z ołtarzy podczas procesji Bożego Ciała w Kętach w 1984 roku (sygnatura 13/218/6/73)

 • Powiększ zdjęcie Notatka służbowa z 1985 roku z rozmowy przeprowadzonej z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Kętach w sprawie propagandy antypaństwowej – cz. I (sygnatura 13/218/6/73)

  Notatka służbowa z 1985 roku z rozmowy przeprowadzonej z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Kętach w sprawie propagandy antypaństwowej – cz. I (sygnatura 13/218/6/73)

 • Powiększ zdjęcie Notatka służbowa z 1985 roku z rozmowy przeprowadzonej z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Kętach w sprawie propagandy antypaństwowej – cz. II (sygnatura 13/218/6/73)

  Notatka służbowa z 1985 roku z rozmowy przeprowadzonej z proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Kętach w sprawie propagandy antypaństwowej – cz. II (sygnatura 13/218/6/73)

 • Powiększ zdjęcie Fotografia z 1985 roku afiszu zawieszonego na drzwiach kościoła parafialnego w Kętach (sygnatura 13/218/6/73)

  Fotografia z 1985 roku afiszu zawieszonego na drzwiach kościoła parafialnego w Kętach (sygnatura 13/218/6/73)

 • Powiększ zdjęcie Fotografia z 1985 roku afiszu zawieszonego na drzwiach kościoła parafialnego w Kętach (sygnatura 13/218/6/73)

  Fotografia z 1985 roku afiszu zawieszonego na drzwiach kościoła parafialnego w Kętach (sygnatura 13/218/6/73)

 • Powiększ zdjęcie Fotografia z 1985 roku afiszu zawieszonego na drzwiach kościoła parafialnego w Kętach (sygnatura 13/218/6/73)

  Fotografia z 1985 roku afiszu zawieszonego na drzwiach kościoła parafialnego w Kętach (sygnatura 13/218/6/73)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-14
Data publikacji:2020-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Michał Jarnot
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:322