Jak powstawał Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, 1965-1967

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 kwietnia 2021

W noc z 2 na 3 maja 2021 roku przypada setna rocznica wybuchu III powstania śląskiego. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Katowicach przygotowało prezentację o historii budowy Pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach. Jednego z najbardziej rozpoznawalnych pomników na Górnym Śląsku, którego trzy skrzydła symbolizują kolejne powstania śląskie. Do prezentacji wykorzystano fotografie i mapy wyłącznie z zasobu Archiwum. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania online naszej nowej wystawy: Jak powstawał Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, 1965-1967.

Zamysł budowy w Katowicach pomnika upamiętniającego uczestników postań śląskich doczekała  się realizacji w drugiej połowie lat 60. XX wieku w głównej mierze dzięki staraniom Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej Jerzego Ziętka. Prace wstępne rozpoczęto w 1964 roku od wyboru odpowiedniej dla monumentu lokalizacji. Rozważano dla niej szereg placów i niezagospodarowanych terenów miejskich, w tym między innymi: plac Dzierżyńskiego (obecnie Sejmu Śląskiego), plac Bolesław Chrobrego, plac Grunwaldzki, skwer obok kościoła św. Piotra i Pawła przy ulicy Mikołowskiej, czy Rów Wełnowiecki przy ulicy Stęślickiego. Ostatecznie za najbardziej odpowiedni uznano fragment dawnego parku dworskiego przy siedzibie Zarządu Dóbr Tiele-Wincklerów, usytuowany u zbiegu ówczesnej ulicy Armii Czerwonej (obecnie Wojciecha Korfantego) i Walentego Roździeńskiego w pobliżu projektowanego Ronda i przebudowywanej części katowickiego śródmieścia. W ramach przygotowań przeniesiono znajdujące się tam groby żołnierzy radzieckich, urządzając dla nich nowy cmentarz wojskowy na terenie Parku Kościuszki. Wyznaczony przez J. Ziętka zespół zajął się także ogólnymi założeniami inwestycji, w tym sposobem wyłonienia odpowiedniego projektu i sprawą oficjalnej nazwy pomnika. Kwestie nazwy rozstrzygnięto na korzyść „Pomnika Powstańców Śląskich”, rezygnując z wcześniejszych propozycji, takich jak: „Bohaterów Powstań Śląskich” lub „Czynu powstańczego”.

Formalnie inicjatywa budowy pomnika poświęconego powstaniom śląskim została zgłoszona 25 kwietnia 1965 roku przez Stołeczny Komitet Frontu Jedności Narodu w Warszawie. Pomnik miał być darem społeczeństwa Warszawy dla mieszkańców województwa katowickiego, symbolem więzów łączących stolicę kraju ze Śląskiem, a jednocześnie wyrazem wdzięczności za ogromny wkład regionu w odbudowę Warszawy. Do realizacji przedsięwzięcia włączył się również Stołeczny Fundusz Odbudowy Stolicy, który przejął zadanie sfinansowania inwestycji. Zleceniodawcy powierzyli Stowarzyszeniu Architektów Polskich i Związkowi Polskich Artystów Plastyków zorganizowanie otwartego, ogólnopolskiego konkursu na koncepcję projektu monumentu wraz z przestrzennym zagospodarowaniem jego otoczenia. Jury konkursowemu przewodniczył marszałek Polski Marian Spychalski, a w jego skład weszli przedstawiciele władz partyjnych i państwowych, Prezydium Stołecznej Rady Narodowej i Stołecznego Komitetu SFOS oraz środowisk twórczych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 1 października 1965 roku w gmachu Biblioteki Narodowej. Z 116 nadesłanych prac Jury nagrodziło 3 projekty i przyznało 10 wyróżnień. Najwyżej oceniono dzieło artysty rzeźbiarza Gustawa Zemły i architekta Wojciecha Zabłockiego. Wśród nagrodzonych znalazła się praca przedstawicieli środowiska artystycznego województwa katowickiego Ryszarda Sroczyńskiego i Józef Szostaka.

Po prezentacji projektów w Warszawie, a następnie w Katowicach podjęto decyzję o realizacji wskazanego przez Jury założenia. Podczas opracowania szczegółowej dokumentacji zmodyfikowano pierwotną koncepcję twórców. Ze względów technicznych zmieniono materiał, z którego miały powstać zasadnicze elementy pomnika, zastępując granit odlewami z brązu. Część sugestii, jak na przykład budowa stałej trybuny honorowej została jednak odrzucona głównie z powodów finansowych, na czym zyskał ostateczny kształt monumentu.

Wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło 3 maja 1966 roku i było jednym z ważniejszych punktów obchodów 45 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Na zaplanowaną z wielkim rozmachem manifestację przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i partyjnych z Edwardem Ochabem, Marianem Spychalskim, Edwardem Gierkiem, Jerzym Ziętkiem i Stanisławem Kociołkiem. W ramach uroczystości pod płytą wznoszonego pomnika umieszczono 21 urn zawierających ziemię z miejsc walk stoczonych przez powstańców śląskich oraz pól bitewnych wojska polskiego. Propagandową wymowę wydarzania podkreślało ślubowanie młodzieży. Tekst przysięgi odczytał powstańczy weteran, a zarazem poseł na Sejm PRL Józef Kwietniewski.

Przygotowanie przez Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych odlewów, a następnie montaż olbrzymiej ważącej około 60 ton, konstrukcji zajęła ponad rok. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 1 września 1967 roku. Całość założenia składała się z trzech wznoszących się ku górze skrzydeł symbolizujących trzy śląskie powstania, u podstawy których umieszczono płaski znicz. Najbliższe otoczenie monumentu stanowi rozległy, wyłożony granitem plac, od strony zbiegu alei Korfantego i Roździeńskiego kończący się uformowaną w kształcie półkola skarpą. Zastosowane rozwiązania przestrzenne oraz artystyczny wyraz samych rzeźb sprawił, że bieżące polityka i propaganda nie zdominowały dzieła. Do dnia dzisiejszego pozostaje jednym z symboli Katowic, upamiętniającym przełomowe wydarzenie w XX wiecznej historii Górnego Śląska.

 

W wystawie wykorzystano następujące materiały:

 • Album Ogólnopolski Powszechny Konkurs SARP-ZPAP [Stowarzyszenia Architektów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków] nr 376 na projekt koncepcyjny Pomnika Bohaterów Powstań Śląskich w Katowicach, 1965, AP Katowice, zespół 12/274 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Katowicach, [1937] 1949–1989 [2013].
 • Album Zdjęcia z budowy Pomnika Powstańców Śląskich, Fotograf Anna Chojnacka, 1967, AP Katowice, zespół 12/274 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Katowicach, [1937] 1949–1989 [2013].
 • Fotografie dotyczące budowy Pomnika Powstańców Śląskich, 1966-1967, AP Katowice, zespół 12/274 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Katowicach, [1937] 1949–1989 [2013].
 • Budowa pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach – notatki z konferencji u Przewodniczącego, informacje dla Przewodniczącego generała Jerzego Ziętka, 1964-1968, AP Katowice, zespół 12/224 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, sygn. Org. 85.
 • Budowa pomnika Powstańców Śląskich w Katowicach – wycinki prasowe, 1965-1966, AP Katowice, zespół 12/224 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, sygn. Org. 86.
 • Odsłonięcie pomnika Powstańców Śląskich. Pobyt Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Polski Mariana Spychalskiego w JW [Jednostce Wojskowej] 1499 w Bytomiu [1-2 września 1967 roku], 1967, AP Katowice, zespół 12/224 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, sygn. Org. 87.
 • [Wmurowanie kamienia węgielnego pod Pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach, 3.V.1966 r.], 1966, AP Katowice, zespół 12/224 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, sygn. Org. 1/34.

Bibliografia:

 • Maciej Fic, Rocznice powstańcze w Polsce Ludowej. „Szkice archiwalno-historyczne”, nr 8 (Numer specjalny Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy-pomniki-rocznice. Pod red. Macieja Fica i Ryszarda Kaczmarka). Katowice 2011.
 • Andrzej Plewako, Katowickie pomniki. Katowice 1986.
 • Lech Szaraniec, Moje Katowice. Katowice 2014.
 • Barbara Szczypka-Gwiazda, Pomniki powstańcze w Katowicach, a problem pamięci historycznej przechowywanej w dziele sztuki. „Szkice archiwalno-historyczne”, nr 8 (Numer specjalny Powstania śląskie w pamięci historycznej. Uczestnicy-pomniki-rocznice. Pod red. Macieja Fica i Ryszarda Kaczmarka). Katowice 2011.
 • Barbara Szczypka-Gwiazda, Malarstwo, grafika, rzeźba. [W]: Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku. Pod red. Ewy Chojeckiej, Katowice 2004.

 

Wybór materiałów, tekst: Joanna Sowa, Przemysław Snoch

Kopie materiałów archiwalnych wykonali: Ewelina Kisiel, Michał Mączka

 

Aneks

 

Wyniki konkursu

I nagroda:

arch. Wojciech Zabłocki - SARP Warszawa

art. plast. Gustaw Zemła - ZPAP Warszawa

 

II nagroda:     

arch. Rzeźb. Henryk Borys - ZPAP Warszawa

Ryszard Fedorowski - stud. Wydz. Arch. Polit. Warsz.

arch. Józef Łowiński - SARP Warszawa

Ewa Olszewska-Borys - stud. ASP

Marta Wędrowska - stud. Wydz. Arch. Polit. Warsz.

 

III nagroda:

art. rzeźb. Ryszard Sroczyński - ZPAP Katowice

Arch. Józef Szostak              

 

Dziesięć wyróżnień:

 1. art. rzeźb. Antoni Ślenzak – ZPAP Warszawa
 2. art. rzeźb. Wincenty Kućma – ZPAP Kraków i arch. Mirosław Dzikiewicz
 3. art. plast. Anna Lisowska-Jarnuszkiewicz - ZPAP Warszawa, art. plast. Krystian Jarnuszkiewicz - ZPAP Warszawa, arch. Ewa Palutko-Sembrat - SARP Warszawa i arch. Piotr Sembrat - SARP Warszawa
 4. art. plast. Witold Cęckiewicz - SARP Kraków, art. rzeźb. Helena Hussarska - ZPAP Kraków, art. rzeźb. Roman Hussarski - ZPAP Kraków, makieta arch. Maciej Hyła - SARP Kraków, grafika arch. Bernard Drynda - SARP Kraków, grafika Wacław Seruga - stud. Pol. Kraków, zdjęcia arch. Leszek Leśniak - SARP Kraków
 5. art. rzeźb. Zbigniew Zabrocki – ZPAP Gdańsk i arch. Henryk Hibner - SARP Gdańsk
 6. art. Rzeźb. Jan Maria Jakub – ZPAP Poznań, arch. Janina Szałankiewicz - SARP Poznań, arch. Jerzy Szałankiewicz - SARP Poznań i arch. Jan Kasiński - SARP Poznań
 7. art. rzeźb. Bohdan Chmielewski – ZPAP Warszawa
 8. art. rzeźb. Józef Kopczyński – ZPAP Poznań i art. plast. Pelagia Wojewoda–Kopczyńska - ZPAP Poznań
 9. art. rzeźb. Magdalena Więcek – ZPAP Warszawa
 10. art. rzeźb. Józef Potępa – ZPAP Kraków i arch. Tadeusz Wasilewski    

Album „Ogólnopolski Powszechny Konkurs SARP-ZPAP [Stowarzyszenia Architektów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków] nr 376 na projekt koncepcyjny Pomnika Bohaterów Powstań Śląskich w Katowicach”, 1965, AP Katowice, zespół 12/274 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Okręgu w Katowicach, [1937] 1949–1989 [2013].

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Makieta Pomnika Powstańców Śląskich. I nagroda: arch. Wojciech Zabłocki, art. plast. Gustaw Zemła (zdjęcie rozpoczynające prezentację).

  Makieta Pomnika Powstańców Śląskich. I nagroda: arch. Wojciech Zabłocki, art. plast. Gustaw Zemła (zdjęcie rozpoczynające prezentację).

 • Powiększ zdjęcie Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków na projekt koncepcji Pomnika Bohaterów Powstań Śląskich w Katowicach, Biblioteka Narodowa w Warszawie, 1 października 1965 roku.

  Rozstrzygnięcie konkursu Stowarzyszenia Architektów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków na projekt koncepcji Pomnika Bohaterów Powstań Śląskich w Katowicach, Biblioteka Narodowa w Warszawie, 1 października 1965 roku.

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie wyników konkursu na projekt koncepcji Pomnika Bohaterów Powstań Śląskich w Katowicach, Biblioteka Narodowa w Warszawie, 1 października 1965 rok.

  Ogłoszenie wyników konkursu na projekt koncepcji Pomnika Bohaterów Powstań Śląskich w Katowicach, Biblioteka Narodowa w Warszawie, 1 października 1965 rok.

 • Powiększ zdjęcie Nagrodzone projekty. II nagroda: arch. Rzeźb. Henryk Borys i Ryszard Fedorowski, arch. Józef Łowiński, Ewa Olszewska-Borys, Marta Wędrowska.

  Nagrodzone projekty. II nagroda: arch. Rzeźb. Henryk Borys i Ryszard Fedorowski, arch. Józef Łowiński, Ewa Olszewska-Borys, Marta Wędrowska.

 • Powiększ zdjęcie Nagrodzone projekty. III nagroda: art. rzeźb. Ryszard Sroczyński, arch. Józef Szostak.

  Nagrodzone projekty. III nagroda: art. rzeźb. Ryszard Sroczyński, arch. Józef Szostak.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione. Projekt 1: art. rzeźb. Antoni Ślenzak.

  Projekty wyróżnione. Projekt 1: art. rzeźb. Antoni Ślenzak.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione. Projekt 2: art. rzeźb. Wincenty Kućma, arch. Mirosław Dzikiewicz.

  Projekty wyróżnione. Projekt 2: art. rzeźb. Wincenty Kućma, arch. Mirosław Dzikiewicz.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione. Projekt 3: art. plast. Anna Lisowska-Jarnuszkiewicz, art. plast. Krystian Jarnuszkiewicz, arch. Ewa Palutko-Sembrat, arch. Piotr Sembrat.

  Projekty wyróżnione. Projekt 3: art. plast. Anna Lisowska-Jarnuszkiewicz, art. plast. Krystian Jarnuszkiewicz, arch. Ewa Palutko-Sembrat, arch. Piotr Sembrat.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione: Projekt 4: art. plast. Witold Cęckiewicz, art. rzeźb. Helena Hussarska, art. rzeźb. Roman Hussarski, makieta arch. Maciej Hyła, grafika arch. Bernard Drynda, grafika Wacław Seruga, zdjęcia arch. Leszek Leśniak.

  Projekty wyróżnione: Projekt 4: art. plast. Witold Cęckiewicz, art. rzeźb. Helena Hussarska, art. rzeźb. Roman Hussarski, makieta arch. Maciej Hyła, grafika arch. Bernard Drynda, grafika Wacław Seruga, zdjęcia arch. Leszek Leśniak.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione. Projekt 5: art. rzeźb. Zbigniew Zabrocki, arch. Henryk Hibner.

  Projekty wyróżnione. Projekt 5: art. rzeźb. Zbigniew Zabrocki, arch. Henryk Hibner.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione. Projekt 6: art. Rzeźb. Jan Maria Jakub, arch. Janina Szałankiewicz, arch. Jerzy Szałankiewicz, arch. Jan Kasiński.

  Projekty wyróżnione. Projekt 6: art. Rzeźb. Jan Maria Jakub, arch. Janina Szałankiewicz, arch. Jerzy Szałankiewicz, arch. Jan Kasiński.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione. Projekt 7: art. rzeźb. Bohdan Chmielewski.

  Projekty wyróżnione. Projekt 7: art. rzeźb. Bohdan Chmielewski.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione. Projekt 8: art. rzeźb. Józef Kopczyński, art. plast. Pelagia Wojewoda-Kopczyńska.

  Projekty wyróżnione. Projekt 8: art. rzeźb. Józef Kopczyński, art. plast. Pelagia Wojewoda-Kopczyńska.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione. Projekt 9: art. rzeźb. Magdalena Więcek.

  Projekty wyróżnione. Projekt 9: art. rzeźb. Magdalena Więcek.

 • Powiększ zdjęcie Projekty wyróżnione. Projekt 10: art. rzeźb. Józef Potępa, arch. Tadeusz Wasilewski.

  Projekty wyróżnione. Projekt 10: art. rzeźb. Józef Potępa, arch. Tadeusz Wasilewski.

 • Powiększ zdjęcie Fragment planu Katowic obejmujący teren, na którym wzniesiony został pomnik, stan na 1960 rok.

  Fragment planu Katowic obejmujący teren, na którym wzniesiony został pomnik, stan na 1960 rok.

 • Powiększ zdjęcie Manifestacja z okazji obchodów 45 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika, 3 maja 1966 roku.

  Manifestacja z okazji obchodów 45 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika, 3 maja 1966 roku.

 • Powiększ zdjęcie Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pomnika. Na zdjęciu: Jerzy Ziętek, Edward Gierek i Edward Ochab, 3 maja 1966 roku.

  Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pomnika. Na zdjęciu: Jerzy Ziętek, Edward Gierek i Edward Ochab, 3 maja 1966 roku.

 • Powiększ zdjęcie Obchody 45 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Na zdjęciu: Jerzy Ziętek, Edward Ochab, 3 maja 1966 roku.

  Obchody 45 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Na zdjęciu: Jerzy Ziętek, Edward Ochab, 3 maja 1966 roku.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Przygotowanie form na odlewy, 1966 rok. Fot. Kazimierz Czapiński.

  Budowa pomnika. Przygotowanie form na odlewy, 1966 rok. Fot. Kazimierz Czapiński.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Przygotowanie form na odlewy. 1967 rok. Fot. Kazimierz Czapiński.

  Budowa pomnika. Przygotowanie form na odlewy. 1967 rok. Fot. Kazimierz Czapiński.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Przygotowanie form na odlewy. 1967 rok. Fot. Kazimierz Czapiński.

  Budowa pomnika. Przygotowanie form na odlewy. 1967 rok. Fot. Kazimierz Czapiński.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Narada nad projektem. Na zdjęciu autorzy pomnika: arch. Wojciech Zabłocki (pośrodku zdjęcia), art. plast. Gustaw Zemła (tyłem pierwszy od lewej strony), Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

  Budowa pomnika. Narada nad projektem. Na zdjęciu autorzy pomnika: arch. Wojciech Zabłocki (pośrodku zdjęcia), art. plast. Gustaw Zemła (tyłem pierwszy od lewej strony), Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Przygotowanie placu pod budowę pomnika. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

  Budowa pomnika. Przygotowanie placu pod budowę pomnika. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Przywożenie odlewów. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

  Budowa pomnika. Przywożenie odlewów. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Montaż pomnika. Katowice, 1967 rok. Fot. Kazimierz Czapiński.

  Budowa pomnika. Montaż pomnika. Katowice, 1967 rok. Fot. Kazimierz Czapiński.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Montaż pomnika. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

  Budowa pomnika. Montaż pomnika. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Montaż pomnika, wykładanie placu granitem. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

  Budowa pomnika. Montaż pomnika, wykładanie placu granitem. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Montaż pomnika. Na zdjęciu autor pomnika rzeźbiarz Gustaw Zemła. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

  Budowa pomnika. Montaż pomnika. Na zdjęciu autor pomnika rzeźbiarz Gustaw Zemła. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Prace wykończeniowe półkolistej skarpy od strony zbiegu alei Korfantego i Roździeńskiego. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

  Budowa pomnika. Prace wykończeniowe półkolistej skarpy od strony zbiegu alei Korfantego i Roździeńskiego. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Prace końcowe przy budowie pomnika. Po lewej stronie zdjęcia nieistniejący Dwór Tiele-Winclerów w Katowicach. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

  Budowa pomnika. Prace końcowe przy budowie pomnika. Po lewej stronie zdjęcia nieistniejący Dwór Tiele-Winclerów w Katowicach. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Budowa pomnika. Prace końcowe przy budowie pomnika. W tle budowa Superjednostki. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

  Budowa pomnika. Prace końcowe przy budowie pomnika. W tle budowa Superjednostki. Katowice, 1967 rok. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Na dolnym zdjęciu delegacja z Warszawy, m.in. Alina Janowska - aktorka, uczestniczka powstania warszawskiego, żona autora pomnika Wojciecha Zabłockiego, Katowice, 1 września 1967 roku.

  Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Na dolnym zdjęciu delegacja z Warszawy, m.in. Alina Janowska - aktorka, uczestniczka powstania warszawskiego, żona autora pomnika Wojciecha Zabłockiego, Katowice, 1 września 1967 roku.

 • Powiększ zdjęcie Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Katowice, 1 września 1967 roku. Fot. Anna Chojnacka.

  Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Katowice, 1 września 1967 roku. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Katowice, 1 września 1967 roku.

  Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Katowice, 1 września 1967 roku.

 • Powiększ zdjęcie Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Złożenie kwiatów. Katowice, 1 września 1967 roku. Fot. Anna Chojnacka.

  Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Złożenie kwiatów. Katowice, 1 września 1967 roku. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Katowice, 1 września 1967 roku. Fot. Anna Chojnacka.

  Odsłonięcie Pomnika Powstańców Śląskich. Katowice, 1 września 1967 roku. Fot. Anna Chojnacka.

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie lotnicze śródmieścia Katowic z końca lat 60. XX wieku przedstawiające otoczenie Ronda wraz z pomnikiem.

  Zdjęcie lotnicze śródmieścia Katowic z końca lat 60. XX wieku przedstawiające otoczenie Ronda wraz z pomnikiem.

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie lotnicze śródmieścia Katowic z końca lat 60. XX wieku przedstawiające otoczenie Ronda wraz z pomnikiem.

  Zdjęcie lotnicze śródmieścia Katowic z końca lat 60. XX wieku przedstawiające otoczenie Ronda wraz z pomnikiem.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-24
Data publikacji:2021-04-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:263