Jesteś tutaj: Start / Galeria / Karol Wojtyła i jego rodzina w zasobie AP w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej – w 100. lecie urodzin Jana Pawła II

Karol Wojtyła i jego rodzina w zasobie AP w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej – w 100. lecie urodzin Jana Pawła II

 • Powiększ zdjęcie Papież Jan Paweł II podczas wizyty w Polsce w 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 100)

  Papież Jan Paweł II podczas wizyty w Polsce w 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 100)

 • Powiększ zdjęcie Podpis Macieja Wojtyły majstra cechu krawieckiego, dziadka Karola Wojtyły, Biała 1914 r., (APK Bielsko, zesp. 13/10, sygn. 256/1)

  Podpis Macieja Wojtyły majstra cechu krawieckiego, dziadka Karola Wojtyły, Biała 1914 r., (APK Bielsko, zesp. 13/10, sygn. 256/1)

 • Powiększ zdjęcie Certyfikat przynależności Macieja Wojtyły do gminy Czaniec, wraz z jego podpisem, Czaniec 1900 r., (APK Bielsko, zesp. 13/10, sygn. 179/2)

  Certyfikat przynależności Macieja Wojtyły do gminy Czaniec, wraz z jego podpisem, Czaniec 1900 r., (APK Bielsko, zesp. 13/10, sygn. 179/2)

 • Powiększ zdjęcie Karol Wojtyła, ojciec Jana Pawła II wymieniony wśród innych oficerów i urzędników wojskowych Powiatowej Komendy Uzupełnień w Wadowicach. Wykaz sporządzono w 1919 r., w tym czasie Karol i Emilia Wojtyłowie mieli tylko jedno dziecko, syna Edmunda

  Karol Wojtyła, ojciec Jana Pawła II wymieniony wśród innych oficerów i urzędników wojskowych Powiatowej Komendy Uzupełnień w Wadowicach. Wykaz sporządzono w 1919 r., w tym czasie Karol i Emilia Wojtyłowie mieli tylko jedno dziecko, syna Edmunda

 • Powiększ zdjęcie Karol Wojtyła na innym z wykazów wojskowych, zawierającym więcej danych w tym dotyczących jego rodziny oraz przebiegu służby w trakcie I wojny światowej, (APK Bielsko, zesp. 13/622, sygn. 100)

  Karol Wojtyła na innym z wykazów wojskowych, zawierającym więcej danych w tym dotyczących jego rodziny oraz przebiegu służby w trakcie I wojny światowej, (APK Bielsko, zesp. 13/622, sygn. 100)

 • Powiększ zdjęcie Dr Edmund Wojtyła, brat Papieża, widniejący jako nowy lekarz na wykazie zmian wśród personelu lekarskiego w Bielsku (dzisiaj to część miasta Bielsko-Biała) za czerwiec 1931 r., (APK Bielsko, zesp. 13/8, sygn. 317)

  Dr Edmund Wojtyła, brat Papieża, widniejący jako nowy lekarz na wykazie zmian wśród personelu lekarskiego w Bielsku (dzisiaj to część miasta Bielsko-Biała) za czerwiec 1931 r., (APK Bielsko, zesp. 13/8, sygn. 317)

 • Powiększ zdjęcie Wykaz lekarzy w Bielsku przygotowany przez Magistrat miasta Bielska według stanu na 30 czerwca 1931 r., wśród nich sekundariusz szpitala miejskiego dr Edmunda Wojtyły. Jego adres zamieszkania to ul. Wyspiańskiego 21

  Wykaz lekarzy w Bielsku przygotowany przez Magistrat miasta Bielska według stanu na 30 czerwca 1931 r., wśród nich sekundariusz szpitala miejskiego dr Edmunda Wojtyły. Jego adres zamieszkania to ul. Wyspiańskiego 21

 • Powiększ zdjęcie Protokół posiedzenia Rady gminnej miasta Bielska z 22 grudnia 1932 r. na którym, zanim przystąpiono do porządku obrad odczytano wspomnienie pośmiertne o dr Edmundzie Wojtyle, które obecni wysłuchali powstawszy z miejsc

  Protokół posiedzenia Rady gminnej miasta Bielska z 22 grudnia 1932 r. na którym, zanim przystąpiono do porządku obrad odczytano wspomnienie pośmiertne o dr Edmundzie Wojtyle, które obecni wysłuchali powstawszy z miejsc

 • Powiększ zdjęcie „…być podporą dla czcigodnego ojca [...]oraz zastąpić przedwcześnie zmarłą matkę ukochanemu bratu…” to pragnienie Edmund Wojtyła realizował przez niespełna dwa lata gdyż „…zabójczej dla niego choroby nabawił się przy łożu szpitalnem ciężko chorej

  „…być podporą dla czcigodnego ojca [...]oraz zastąpić przedwcześnie zmarłą matkę ukochanemu bratu…” to pragnienie Edmund Wojtyła realizował przez niespełna dwa lata gdyż „…zabójczej dla niego choroby nabawił się przy łożu szpitalnem ciężko chorej

 • Powiększ zdjęcie Legitymacja służbowa Stefanii Wojtyła, nauczycielki, córki Macieja Wojtyły, ciotki Jana Pawła II, Biała kwiecień 1935 r. (APK Bielsko, zesp. 13/748, sygn. 264)

  Legitymacja służbowa Stefanii Wojtyła, nauczycielki, córki Macieja Wojtyły, ciotki Jana Pawła II, Biała kwiecień 1935 r. (APK Bielsko, zesp. 13/748, sygn. 264)

 • Powiększ zdjęcie Zwolnienie lekarskie Stefanii Wojtyły wystawione przez lekarza Szpitala Miejskiego w Bielsku Edmunda Wojtyłę, Bielsko 8 maja 1932 r. (APK Bielsko, zesp. 13/748, sygn. 264)

  Zwolnienie lekarskie Stefanii Wojtyły wystawione przez lekarza Szpitala Miejskiego w Bielsku Edmunda Wojtyłę, Bielsko 8 maja 1932 r. (APK Bielsko, zesp. 13/748, sygn. 264)

 • Powiększ zdjęcie „Tutaj wszystko się zaczęło...” papież Jan Paweł II przy chrzcielnicy Kościoła Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, w której sam został ochrzczony 59 lat wcześniej, Wadowice 7 czerwca 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 200)

  „Tutaj wszystko się zaczęło...” papież Jan Paweł II przy chrzcielnicy Kościoła Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, w której sam został ochrzczony 59 lat wcześniej, Wadowice 7 czerwca 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 200)

 • Powiększ zdjęcie Wykaz uczniów Gimnazjum Państwowego im. M. Wadowity w Wadowicach, Karol Wojtyła (poz. 29) uczeń pierwszej klasy zakończył naukę z wynikiem bardzo dobrym, (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 13)

  Wykaz uczniów Gimnazjum Państwowego im. M. Wadowity w Wadowicach, Karol Wojtyła (poz. 29) uczeń pierwszej klasy zakończył naukę z wynikiem bardzo dobrym, (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 13)

 • Powiększ zdjęcie Oceny Karola Wojtyły w drugiej klasie Gimnazjum, bardzo dobre ze wszystkich przedmiotów (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 25)

  Oceny Karola Wojtyły w drugiej klasie Gimnazjum, bardzo dobre ze wszystkich przedmiotów (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 25)

 • Powiększ zdjęcie Oceny z klasy ósmej, nie tak doskonałe ze wszystkich przedmiotów jak wcześniej ale….. (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 31)

  Oceny z klasy ósmej, nie tak doskonałe ze wszystkich przedmiotów jak wcześniej ale….. (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 31)

 • Powiększ zdjęcie Karol Wojtyła zakończył egzamin dojrzałości 14 maja 1938 r. …. potem poszliśmy na kremówki, (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 17)

  Karol Wojtyła zakończył egzamin dojrzałości 14 maja 1938 r. …. potem poszliśmy na kremówki, (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 17)

 • Powiększ zdjęcie Dnia 6 maja 1938 r. wadowickie Gimnazjum odwiedził Książe Metropolita Adam Sapieha w imieniu uczniów mowę powitalną na cześć gościa wygłosił … Wojtyła z kl. VIII , (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 17)

  Dnia 6 maja 1938 r. wadowickie Gimnazjum odwiedził Książe Metropolita Adam Sapieha w imieniu uczniów mowę powitalną na cześć gościa wygłosił … Wojtyła z kl. VIII , (APK Bielsko, zesp. 13/1377, sygn. 17)

 • Powiększ zdjęcie Karol Wojtyła przemówił też w imieniu maturzystów gdy żegnali oni podwoje Gimnazjum, 27 maja 1938 r. Wystąpienie to można by nazwać publicznym pożegnaniem z rodzinnymi Wadowicami, gdyż w październiku tegoż roku przyszły papież rozpoczął studia

  Karol Wojtyła przemówił też w imieniu maturzystów gdy żegnali oni podwoje Gimnazjum, 27 maja 1938 r. Wystąpienie to można by nazwać publicznym pożegnaniem z rodzinnymi Wadowicami, gdyż w październiku tegoż roku przyszły papież rozpoczął studia

 • Powiększ zdjęcie Kościół parafialny parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach (od 1992 r. bazylika mniejsza), przystrojony na powitanie papieża Jana Pawła II 7 czerwca 1979 r. (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 200)

  Kościół parafialny parafii Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach (od 1992 r. bazylika mniejsza), przystrojony na powitanie papieża Jana Pawła II 7 czerwca 1979 r. (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 200)

 • Powiększ zdjęcie Papież Jan Paweł II przed bramą byłego KL Auschwitz, Oświęcim 7 czerwca 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 201)

  Papież Jan Paweł II przed bramą byłego KL Auschwitz, Oświęcim 7 czerwca 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 201)

 • Powiększ zdjęcie Papież wśród tłumu wiernych na terenie byłego KL Auschwitz II - Birkenau, Brzezinka 7 czerwca 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 202)

  Papież wśród tłumu wiernych na terenie byłego KL Auschwitz II - Birkenau, Brzezinka 7 czerwca 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 202)

 • Powiększ zdjęcie Celebracja Papieskiej Mszy Świętej na terenie byłego KL Auschwitz II - Birkenau, Brzezinka, 7 czerwca 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 202)

  Celebracja Papieskiej Mszy Świętej na terenie byłego KL Auschwitz II - Birkenau, Brzezinka, 7 czerwca 1979 r., (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 202)

 • Powiększ zdjęcie Karta wstępu na papieską Mszę Świętą z udziałem Jan Pawła II, która odbyła się w Brzezince na terenie byłego KL Auschwitz II - Birkenau, (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 202)

  Karta wstępu na papieską Mszę Świętą z udziałem Jan Pawła II, która odbyła się w Brzezince na terenie byłego KL Auschwitz II - Birkenau, (APK Bielsko, zesp. 13/688, sygn. 202)

 • Powiększ zdjęcie Proporczyk, pamiątka z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. (awers) (APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. 4945)

  Proporczyk, pamiątka z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. (awers) (APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. 4945)

 • Powiększ zdjęcie Proporczyk, pamiątka z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. (awers) (APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. 4945)

  Proporczyk, pamiątka z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. (awers) (APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. 4945)

 • Powiększ zdjęcie Proporczyk, pamiątka z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. (rewers), (APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. 4945)

  Proporczyk, pamiątka z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. (rewers), (APK Bielsko, zesp. 13/490, sygn. 4945)

 • Powiększ zdjęcie Apostolskie błogosławieństwo Jana Pawła II dla grona pedagogicznego i uczniów Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia Jana Kilińskiego w Chełmku (APK Bielsko, zesp. 13/1320, sygn. 742)

  Apostolskie błogosławieństwo Jana Pawła II dla grona pedagogicznego i uczniów Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych imienia Jana Kilińskiego w Chełmku (APK Bielsko, zesp. 13/1320, sygn. 742)