Jesteś tutaj: Start / Galeria / Działalność „pierwszej Solidarności” w latach 1980-1981 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

Działalność „pierwszej Solidarności” w latach 1980-1981 w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

 • Powiększ zdjęcie Plakat z 1981 roku zapowiadający obchody pierwszej rocznicy „Sierpnia ‘80”, zorganizowane przez „Solidarność” Region Podbeskidzie (sygnatura 13/490/1/1330)

  Plakat z 1981 roku zapowiadający obchody pierwszej rocznicy „Sierpnia ‘80”, zorganizowane przez „Solidarność” Region Podbeskidzie (sygnatura 13/490/1/1330)

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona „Solidarności Podbeskidzia” z 1981 roku – czasopisma NSZZ „Solidarność” województwa bielskiego (zbiory biblioteczne – nr kat. E 38)

  Pierwsza strona „Solidarności Podbeskidzia” z 1981 roku – czasopisma NSZZ „Solidarność” województwa bielskiego (zbiory biblioteczne – nr kat. E 38)

 • Powiększ zdjęcie Porozumienie w 1980 roku w sprawie przystąpienia pracowników Aleksandrowickich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Allen” w Bielsku-Białej do Beskidzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Bielsku-Białej (sygnatura 13/246/922)

  Porozumienie w 1980 roku w sprawie przystąpienia pracowników Aleksandrowickich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Allen” w Bielsku-Białej do Beskidzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Bielsku-Białej (sygnatura 13/246/922)

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona instrukcji strajku okupacyjnego MKS NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej z 1981 roku (sygnatura 13/249/779)

  Pierwsza strona instrukcji strajku okupacyjnego MKS NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej z 1981 roku (sygnatura 13/249/779)

 • Powiększ zdjęcie Druga strona instrukcji strajku okupacyjnego MKS NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej z 1981 roku (sygnatura 13/249/779)

  Druga strona instrukcji strajku okupacyjnego MKS NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej z 1981 roku (sygnatura 13/249/779)

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona Komunikatu nr 1 Komitetu Strajkowego przy Kombinacie Budownictwa Ogólnego „Beskid” w Bielsku-Białej z 1981 roku na wypadek strajku (sygnatura 13/249/779)

  Pierwsza strona Komunikatu nr 1 Komitetu Strajkowego przy Kombinacie Budownictwa Ogólnego „Beskid” w Bielsku-Białej z 1981 roku na wypadek strajku (sygnatura 13/249/779)

 • Powiększ zdjęcie Druga strona Komunikatu nr 1 Komitetu Strajkowego przy Kombinacie Budownictwa Ogólnego „Beskid” w Bielsku-Białej z 1981 roku na wypadek strajku (sygnatura 13/249/779)

  Druga strona Komunikatu nr 1 Komitetu Strajkowego przy Kombinacie Budownictwa Ogólnego „Beskid” w Bielsku-Białej z 1981 roku na wypadek strajku (sygnatura 13/249/779)

 • Powiększ zdjęcie Oświadczenie z 1981 roku Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzia NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej w sprawie obsadzania kierowniczych stanowisk w urzędach administracyjnych (sygnatura 13/534/6/2016)

  Oświadczenie z 1981 roku Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzia NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej w sprawie obsadzania kierowniczych stanowisk w urzędach administracyjnych (sygnatura 13/534/6/2016)

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona notatki służbowej dotyczącej kaplicy w Szpitalu w Bystrej Śląskiej (sygnatura 13/218/6/12)

  Pierwsza strona notatki służbowej dotyczącej kaplicy w Szpitalu w Bystrej Śląskiej (sygnatura 13/218/6/12)

 • Powiększ zdjęcie Druga strona notatki służbowej dotyczącej kaplicy w Szpitalu w Bystrej Śląskiej (sygnatura 13/218/6/12)

  Druga strona notatki służbowej dotyczącej kaplicy w Szpitalu w Bystrej Śląskiej (sygnatura 13/218/6/12)

 • Powiększ zdjęcie Fragment artykułu zamieszczonego w Biuletynie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bielsku-Białej z maja 1981 roku, dotyczącego wizyty Jana Lipavskiego w FSM w Bielsku-Białej (zbiory biblioteczne – nr kat. KatBBO.2985)

  Fragment artykułu zamieszczonego w Biuletynie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bielsku-Białej z maja 1981 roku, dotyczącego wizyty Jana Lipavskiego w FSM w Bielsku-Białej (zbiory biblioteczne – nr kat. KatBBO.2985)

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona czasopisma „Solidarność – informator NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych” z 1981 roku (zbiory biblioteczne – nr kat. KatBBZ.3478)

  Pierwsza strona czasopisma „Solidarność – informator NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych” z 1981 roku (zbiory biblioteczne – nr kat. KatBBZ.3478)

 • Powiększ zdjęcie Teleks dotyczący zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie obchodów 190 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wraz z poświęceniem sztandaru NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie (sygnatura 13/534/7/2016)

  Teleks dotyczący zorganizowanych przez NSZZ „Solidarność” Region Podbeskidzie obchodów 190 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wraz z poświęceniem sztandaru NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie (sygnatura 13/534/7/2016)

 • Powiększ zdjęcie Fotografia przedstawiająca mszę świętą odprawioną w 1981 roku na Stadionie Sportowym KS „Beskid” w Andrychowie z okazji obchodów 190 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (sygnatura 13/769/13)

  Fotografia przedstawiająca mszę świętą odprawioną w 1981 roku na Stadionie Sportowym KS „Beskid” w Andrychowie z okazji obchodów 190 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (sygnatura 13/769/13)

 • Powiększ zdjęcie Komunikat z 1980 roku Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Wełnianego „Kentex” w Kętach (13/534/6/2016)

  Komunikat z 1980 roku Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Wełnianego „Kentex” w Kętach (13/534/6/2016)

 • Powiększ zdjęcie Teleks z Serwisem Solidarności z 1981 roku, skierowany do Zakładów Metali Lekkich w Kętach – z informacją dotyczącą przyznania Lechowi Wałęsie Medalu Wolności przez Burmistrza Filadelfii (sygnatura 13/534/7/2016)

  Teleks z Serwisem Solidarności z 1981 roku, skierowany do Zakładów Metali Lekkich w Kętach – z informacją dotyczącą przyznania Lechowi Wałęsie Medalu Wolności przez Burmistrza Filadelfii (sygnatura 13/534/7/2016)

 • Powiększ zdjęcie Pismo z 1981 roku Towarzystwa Sportowego „Hejnał” w Kętach skierowane do Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Kętach w sprawie udzielenia pomocy finansowej (sygnatura 13/534/6/2016)

  Pismo z 1981 roku Towarzystwa Sportowego „Hejnał” w Kętach skierowane do Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Kętach w sprawie udzielenia pomocy finansowej (sygnatura 13/534/6/2016)

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona pisma z 1981 roku zainicjowanego przez NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Wełnianego „Kentex” w Kętach skierowanego do Wojewody Bielskiego w sprawie spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Kęty (sygnatura 13/534/6/2016)

  Pierwsza strona pisma z 1981 roku zainicjowanego przez NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Wełnianego „Kentex” w Kętach skierowanego do Wojewody Bielskiego w sprawie spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Kęty (sygnatura 13/534/6/2016)

 • Powiększ zdjęcie Druga strona pisma z 1981 roku zainicjowanego przez NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Wełnianego „Kentex” w Kętach skierowanego do Wojewody Bielskiego w sprawie spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Kęty (sygnatura 13/534/6/2016)

  Druga strona pisma z 1981 roku zainicjowanego przez NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Przemysłu Wełnianego „Kentex” w Kętach skierowanego do Wojewody Bielskiego w sprawie spotkania z mieszkańcami miasta i gminy Kęty (sygnatura 13/534/6/2016)

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona pisma z 1981 roku Wojewody Bielskiego skierowanego do Komisji Koordynacyjnej Miasta i Gminy Wadowice NSZZ „Solidarność” w sprawie Domu Pamięci Papieża Jana Pawła II w Wadowicach (sygnatura 13/644/10/2/2000)

  Pierwsza strona pisma z 1981 roku Wojewody Bielskiego skierowanego do Komisji Koordynacyjnej Miasta i Gminy Wadowice NSZZ „Solidarność” w sprawie Domu Pamięci Papieża Jana Pawła II w Wadowicach (sygnatura 13/644/10/2/2000)

 • Powiększ zdjęcie Druga strona pisma z 1981 roku Wojewody Bielskiego skierowanego do Komisji Koordynacyjnej Miasta i Gminy Wadowice NSZZ „Solidarność” w sprawie Domu Pamięci Papieża Jana Pawła II w Wadowicach (sygnatura 13/644/10/2/2000)

  Druga strona pisma z 1981 roku Wojewody Bielskiego skierowanego do Komisji Koordynacyjnej Miasta i Gminy Wadowice NSZZ „Solidarność” w sprawie Domu Pamięci Papieża Jana Pawła II w Wadowicach (sygnatura 13/644/10/2/2000)

 • Powiększ zdjęcie Pierwsza strona porozumienia z 1981 roku zawartego pomiędzy Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” miasta i gminy Wadowice a Naczelnikiem Miasta i Gminy Wadowice w sprawie zasad działalność i współpracy (sygnatura 13/644/10/2/2000)

  Pierwsza strona porozumienia z 1981 roku zawartego pomiędzy Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” miasta i gminy Wadowice a Naczelnikiem Miasta i Gminy Wadowice w sprawie zasad działalność i współpracy (sygnatura 13/644/10/2/2000)

 • Powiększ zdjęcie Druga strona porozumienia z 1981 roku zawartego pomiędzy Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” miasta i gminy Wadowice a Naczelnikiem Miasta i Gminy Wadowice w sprawie zasad działalność i współpracy (sygnatura 13/644/10/2/2000)

  Druga strona porozumienia z 1981 roku zawartego pomiędzy Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” miasta i gminy Wadowice a Naczelnikiem Miasta i Gminy Wadowice w sprawie zasad działalność i współpracy (sygnatura 13/644/10/2/2000)

 • Powiększ zdjęcie Trzecia strona porozumienia z 1981 roku zawartego pomiędzy Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” miasta i gminy Wadowice a Naczelnikiem Miasta i Gminy Wadowice w sprawie zasad działalność i współpracy (sygnatura 13/644/10/2/2000)

  Trzecia strona porozumienia z 1981 roku zawartego pomiędzy Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” miasta i gminy Wadowice a Naczelnikiem Miasta i Gminy Wadowice w sprawie zasad działalność i współpracy (sygnatura 13/644/10/2/2000)

 • Powiększ zdjęcie Pierwszy numer „OZONu” – pisma NSZZ „Solidarność” Zakładów Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu (zbiory biblioteczne – nr kat. KatBBO.1410)

  Pierwszy numer „OZONu” – pisma NSZZ „Solidarność” Zakładów Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu (zbiory biblioteczne – nr kat. KatBBO.1410)

 • Powiększ zdjęcie Artykuł zamieszony w „Oświęcimskim Chemiku” z maja 1981 roku w sprawie sztandaru dla NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu (zbiory biblioteczne – nr kat. E 47/8)

  Artykuł zamieszony w „Oświęcimskim Chemiku” z maja 1981 roku w sprawie sztandaru dla NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Chemicznych „Oświęcim” w Oświęcimiu (zbiory biblioteczne – nr kat. E 47/8)

 • Powiększ zdjęcie Telefonogram z 26 stycznia 1981 roku w sprawie uchwały MKR NSZZ „Solidarność” Jastrzębie Zdrój (sygnatura 13/534/6/2016)

  Telefonogram z 26 stycznia 1981 roku w sprawie uchwały MKR NSZZ „Solidarność” Jastrzębie Zdrój (sygnatura 13/534/6/2016)

 • Powiększ zdjęcie Informacja o podjęciu przez NSZZ „Solidarność” przy RSW „Prasa-Książka-Ruch” Oddział Żywiec decyzji o strajku powszechnym 27 stycznia 1981 roku (sygnatura 13/1158/6)

  Informacja o podjęciu przez NSZZ „Solidarność” przy RSW „Prasa-Książka-Ruch” Oddział Żywiec decyzji o strajku powszechnym 27 stycznia 1981 roku (sygnatura 13/1158/6)

 • Powiększ zdjęcie Sprawozdanie z dyżuru strajkowego pełnionego 27 stycznia 1981 roku przez NSZZ „Solidarność” przy RSW „Prasa-Książka-Ruch” Oddział Żywiec (sygnatura 13/1158/6)

  Sprawozdanie z dyżuru strajkowego pełnionego 27 stycznia 1981 roku przez NSZZ „Solidarność” przy RSW „Prasa-Książka-Ruch” Oddział Żywiec (sygnatura 13/1158/6)

 • Powiększ zdjęcie Komunikat informacyjny MKS NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie z 28 stycznia 1981 roku w sprawie akcji protestacyjnej (sygnatura 13/1158/6)

  Komunikat informacyjny MKS NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie z 28 stycznia 1981 roku w sprawie akcji protestacyjnej (sygnatura 13/1158/6)

 • Powiększ zdjęcie Informacja MKS NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie z 28 stycznia 1981 roku w sprawie akcji protestacyjnej (sygnatura 13/1158/6)

  Informacja MKS NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie z 28 stycznia 1981 roku w sprawie akcji protestacyjnej (sygnatura 13/1158/6)

 • Powiększ zdjęcie Rysunek satyryczny (sygnatura 13/1158/13)

  Rysunek satyryczny (sygnatura 13/1158/13)

 • Powiększ zdjęcie Rysunek satyryczny (sygnatura 13/1158/13)

  Rysunek satyryczny (sygnatura 13/1158/13)

 • Powiększ zdjęcie Wierszyk satyryczny „Świnki – mała dygresja” (sygnatura 13/1158/15)

  Wierszyk satyryczny „Świnki – mała dygresja” (sygnatura 13/1158/15)

 • Powiększ zdjęcie Wierszyk satyryczny „Przed dziesięciu laty…” – część I (sygnatura 13/1158/15)

  Wierszyk satyryczny „Przed dziesięciu laty…” – część I (sygnatura 13/1158/15)

 • Powiększ zdjęcie Wierszyk satyryczny „Przed dziesięciu laty…” – część II (sygnatura 13/1158/15)

  Wierszyk satyryczny „Przed dziesięciu laty…” – część II (sygnatura 13/1158/15)

 • Powiększ zdjęcie Afisz przygotowany przez MKZ NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz, dotyczący nierozliczonych wydarzeń bydgoskich („prowokacji bydgoskiej”), jakie miały miejsce w 1981 roku (sygnatura 13/490/1/1256)

  Afisz przygotowany przez MKZ NSZZ „Solidarność” Bydgoszcz, dotyczący nierozliczonych wydarzeń bydgoskich („prowokacji bydgoskiej”), jakie miały miejsce w 1981 roku (sygnatura 13/490/1/1256)