Linki

logoNaczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

logo
Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej


Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach


Archiwum Polskiej Akademii Nauk


Instytut Pamięci Narodowej

Naukowy Portal Archiwalny

Státní ústředni archiv v Praze


Zemský archiv v Opavě


Haus, Hof- und Staatsarchiv in Wien


Hofkammerarchiv in Wien


Kriegsarchiv in Wien


Österreichische Nationalbibliothek in Wien


Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin


Bundesarchiv


Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz in Berlin

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-26
Data publikacji:2015-06-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:14173