Szkice archiwalno-historyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Szkice Archiwalno-Historyczne” (ISSN 1508-275X) to periodyk wydawany przez Archiwum Państwowe w Katowicach od 1998 roku. Powstał on z inicjatywy prof. dr hab. Edwarda Długajczyka, pod redakcją którego ukazały się dwa numery czasopisma: nr 1 w 1998 roku oraz nr 2 w 2000 roku. Od 2007 roku ukazuje się już regularnie co roku, ponadto wydawane są numery specjalne, jak nr 8 w 2011 roku. Czasopismo publikuje teksty zarówno z zakresu historii, głównie z dziejów Śląska, jak i szeroko rozumianej archiwistyki oraz źródłoznawstwa.

Materiały publikowane w periodyku zaopatrzone są w streszczenia w językach niemieckim i angielskim. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Tomy starsze niż dwa lata zostają umieszczone on-line na stronie archiwum (tomy on-line).

Redaktorem naczelnym od 2007 roku jest dr hab. Piotr Greiner, zastępcą redaktora naczelnego dr Barbara Kalinowska-Wójcik, a sekretarzem Sławomira Krupa.

Do Komitetu Naukowego zaproszono uznanych naukowców z kraju i z zagranicy. W skład Komitetu wchodzą: prof. dr hab. Marek Czapliński z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Edward Długajczyk z Muzeum Śląskiego w Katowicach, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr Wilfried Reininghaus z Düsseldofu, dr Roman Smolorz z Archiwum Miejskiego w Ratyzbonie oraz prof. PhDr. Aleš Zářický z Uniwersytetu w Ostrawie.

Od 2011 roku „Szkice Archiwalno-Historyczne” są naukowym czasopismem parametryzowanym - zostały umieszczone na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista „B”, obszar nauki „H”) z 6 punktami (za 2010 rok), a w 2012 roku z 4 punktami (za 2011 rok). Ocena czasopisma dokonywana jest corocznie. Za 2016 rok „Szkice Archiwalno-Historyczne” otrzymały 4 punkty na liście „B” czasopism parametryzowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ponadto od 2013 roku pomyślnie przechodzi ono proces ewaluacji IC Journals Master List i w 2015 roku zostało ocenione według wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 28,12 punktów.

Odnotowane jest również na H-Soz-u-Kult Institut für Geschichtswissenschafen der Humbold-Universität zu Berlin.

Artykuły

Wskazówki dla autorów i recenzentów

26 lipca 2019
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 17, 2020

Szkice archiwalno-historyczne nr 17, 2020

5 marca 2021

Cena: 30 zł
Red. P. Greiner
Katowice 2020

Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 16, 2019

Szkice archiwalno-historyczne nr 16, 2019

6 maja 2020
Przejdź do - Szkice Archiwalno-Historyczne nr 15, 2018

Szkice Archiwalno-Historyczne nr 15, 2018

6 maja 2020

Cena: 25 zł
Red. P. Greiner
Katowice 2018

Czytaj więcej o: Szkice Archiwalno-Historyczne nr 15, 2018
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 14, 2017

Szkice archiwalno-historyczne nr 14, 2017

7 lutego 2020
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 13, 2016

Szkice archiwalno-historyczne nr 13, 2016

7 lutego 2020
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 12, 2015

Szkice archiwalno-historyczne nr 12, 2015

7 lutego 2020
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 11, 2014

Szkice archiwalno-historyczne nr 11, 2014

7 lutego 2020
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 10, 2013

Szkice archiwalno-historyczne nr 10, 2013

7 lutego 2020
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 9, 2012

Szkice archiwalno-historyczne nr 9, 2012

1 sierpnia 2019
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 8, 2011

Szkice archiwalno-historyczne nr 8, 2011

1 sierpnia 2019
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 7, 2011

Szkice archiwalno-historyczne nr 7, 2011

1 sierpnia 2019
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 6, 2010

Szkice archiwalno-historyczne nr 6, 2010

26 lipca 2019
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 5, 2009

Szkice archiwalno-historyczne nr 5, 2009

26 lipca 2019
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 4, 2008

Szkice archiwalno-historyczne nr 4, 2008

26 lipca 2019
Przejdź do - Szkice archiwalno-historyczne nr 3, 2007

Szkice archiwalno-historyczne nr 3, 2007

26 lipca 2019

Szkice archiwalno-historyczne nr 2, 2000

25 czerwca 2015

Szkice archiwalno-historyczne nr 2, 2000

25 czerwca 2015

Szkice archiwalno-historyczne nr 1, 1998

25 czerwca 2015

Szkice archiwalno-historyczne nr 1, 1998

25 czerwca 2015

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-02
Data publikacji:2017-01-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:22567