Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, Archiwum Państwowe w Katowicach informuje, że:

  1. administratorem danych osobowych zgromadzonych w Archiwum jest Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, tel. 32 208 78 01/02, e-mail: kancelaria@katowice.ap.gov.pl;
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum – tel. 666 335 800, e-mail: iod@katowice.ap.gov.pl;
  3. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań urzędu i statutowych Archiwum;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt);
  6. osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do własnych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  7. osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Kodeks Postępowania Administracyjnego jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku/usługi/zapytania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Lis
Liczba odwiedzin:7463